fredag 14 juni 2013

Vi fick snabbt en motorväg, men först nu kommer dubbelspåret


Efterlängtat besked om Varberg. Arbetet med resecentrum och dubbelspår påbörjas redan 2017. Möjligheterna för arbetspendling i Halland ökar när plattformarna förlängs i bland annat Kungsbacka så att det går att köra med dubbelkopplade tåg, vilket ytterligare stärker möjligheterna för de 20 000 hallänningar som arbetspendlar norrut. Det blir dessutom enklare att pendla med hjälp av bil, cykel och tåg när samåkningsparkeringar byggs i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. En rejäl satsning på cykel blir det för Halland i och med att Kattegattleden färdigställs.

Redan 2010 presenterade den dåvarande Infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) den historiskt stora satsningen på utbyggd infrastruktur. Hela 522 miljarder kronor inklusive regional medfinansiering ska satsas i hela landet på hållbara transporter, arbetspendling och stärkt konkurrenskraft för Sverige, genom nyinvesteringar och upprustning.

Decennier av misskött underhåll från tidigare S-regeringar som med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet byggt upp en underhållsskuld på 300 miljarder, kommer under 2014 – 2025 att ge hela Sverige helt andra förutsättningar att utvecklas. Beskeden för Halland och Västsverige är glädjande, eftersom det nu innebär att spaden äntligen sätts i jorden för dubbelspårig järnväg på hela västkustbanan.

- Det värmer hjärtat extra hos oss som i Ungdomsförbundet kämpade för dubbelspår redan på 70-talet, säger jag som var distriktsordförande för CUF 1983-85 och som hellre såg dubbelpåret färdigställas än en motorväg.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: