söndag 19 februari 2017

Nyspråk och sanningens sexualliv

Nu är man ju inte helt ensam över att låta indignerad över Donald Trump´s slirande med fakta, vare sig i går i Melbourne, Florida, eller vid andra tillfällen. Att inget speciellt hände i Sverige just igår är nu vid det här laget uppenbart. Det ska bli intressant att höra USA:s UD:s förklaring, men knappast klargörande.

Leesburgh, Virginia - 4H-gården
Vad den nyvalde presidenten ägnar sig åt är en systematisk förskjutning av bildsättningen gentemot hemmaopinionen och vad som oroar mig mest nu är att jag tror det kan lyckas. Medan hans stackars stab, med vicepresidenten Mike Pence som sin främste företrädare, gör vad de kan för att förklara, förringa och förenkla, fortsätter anklagelserna att hagla mot etablerad forskning, oberoende media, samt opponenter av olika slag. Vad omvärlden tror och tycker är ointressant för honom och för dem. För de som valt att ansluta sig till Trump, handlar det om att hålla med, vara till lags och flyta med strömmen. Annars förlorar du jobbet och det lilla du fått av inflytande och stunder i rampljuset. Dom som gjort det valet kommer att stå bakom honom, ända tills dess han faller och krossar dem alla.

Som ni kanske känner till var jag på ett av Donald Trump's valmöten i höstas och lät mig påverkas av den stämning han lyckades skapa. Känslan, där i Leesburgh, Virgina, kan ha varit liknande vad som upplevs i miljöer där alla tycker likadant, eller förväntas göra det och där deras känslor bekräftas av den som står på scenen. En artist, en politiker, en predikant. På mötet träffade jag en (vad jag tror) ganska typisk Trump-anhängare, Mark, en Sales Manager, boende i Hagerstown, Maryland, gift och far till tre döttrar. På sin facebooksida beskriver han sig som conservative. Vi är vänner och har sedan jag kom hem - i chock över valresultatet - haft en diskussion över facebooks chat om vad som sker i USA, i Europa och världen. Det är en vänskap som jag gläder mig åt och som ger perspektiv på saker. Jag tror Mark är ganska representativ för dem som röstat. Inte dum och inte rasist. Dock omöjlig att övertyga om värdet av globalisering, riskerna med klimatförändringar, sakernas tillstånd (även i Europa), fyktingars situation, USA:s roll och effekterna av olika yttranden från presidenten.
Heléna i samtal med vännen Mark.

Det som slår mig är hur likt han och dessa stödtrupper agerar om vi jämför med hur anhängare till Sverigedemokraterna agerar. Jag tycker mig se samma sorts nätforum bland Trumpanhängare som hos vår egen SD-svans. Jämfört med Donald Trump är vår egen Åkesson en BoyScout, för att använda ett amerikanskt bildspråk. Det vi ser hända nu i USA är precis samma saker som vi oroas av håller på att ske här hemma. Nämligen att ett parti och dess främste företrädare väljer att förlita sig på ett starkt nationalistiskt budskap, där främlingar anklagas för både det ena och det andra. Där sanningen sätts på undantag och där den som vill berätta om det anklagas för att ljuga och gå någon annans ärende. När etablerade partier säger sig vilja öppna dörren för samtal med SD så bereds marken för en Svensk Trump och varför då inte från vårt eget etablerat konservativa parti.

Vi kan Trump-vokabulären vid det här laget. "Fake News", Alternative facts", allt som hämtat ur den klassiska Orwell-romanen från 40-talet, 1984. Då när den skrevs 1948 var det med hotet av ett repressivt Sovjetunionen. Nu är det högerextrema nationalister i hela världen som använder Nyspråk, med föreställningen att ”krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka.”

Hanna, Heléna och jag. Just efter jag gett en intervju i P4
Det ska bli intressant att se vilka som vågar sluta upp bakom Trump och vilka utöver John Mc Caine inom Republikanska paritet som öppet kritiserar. Den nationelle säkerhetsrådgivaren fick sparken efter att ha tjuvstartat Putin-lobbyismen. Nu är det frågan vem som vågar sticka huvudet i snaran. Ett tips på någon med "rätt sorts" internationell erfarenhet skulle kunna vara Sverigedemokraternas förre rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth. Han lär såvitt jag vet vara tillgänglig och öppen för förslag. Han har det temperament som krävs och måhända även röka att bjuda på.

Nåja det sista platsar väl i kategorin alternativa fakta. Att han skulle ha muckat gräl i krogkön och tillsammans med riksdagskollegan Erik Almqvist varit ute och jagat folk med järnrör är fortfarande betraktat som "fake news" inom den Sverigedemokratiska hegemonin.

Käll- och faktakoll är inte saker som prioriteras i den nätvärld där sanning är något som blir till genom delning. Att Melbourne ligger i Australien känner de flesta till, nu vet vi att en sådan ort även finns i Florida. Större är inte världen. Under den månad som gått sedan Trump svors in har vi lärt oss hur det går till att manipulera sanning i stor skala.

En positiv spaning skulle kunna vara att just Donald Trump och alla han klavertramp får svenskar att begripa farorna med att sluta ifrågasätta politisk propaganda och demagogi. Några partier och enskilda politiker kommer att drabbas och dras med den dag då Trump faller och USA:s president heter Mike Pence. So help me God - ske din vilja!

fredag 17 februari 2017

Nu ska barnäktenskap förhindras


Idag träffade jag, med de övriga allianspartierna regeringen med statsråden Morgan Johansson och Åsa Regner (S) ett möte om barnäktenskap. Deltog gjorde även regeringspartiernas representanter i Civilutskottet. SD var inte inbjudna. Bakgrunden är att Liberalerna genom ett s.k. utskottsinitiativ krävt att riksdagen stiftar lag som täpper igen de luckor som idag möjliggör att äktenskap med barn som ingåtts utomlands kan accepteras i Sverige.

Alliansen fick på mötet ett visst gehör för kravet på snabbare handling för att inga barn under 18 år ska kunna räknas som gifta i Sverige. Regeringen meddelande oss som deltog på mötet att de tänker tillsätta en utredning där detta uppdrag ingår som en del och att den ska behandlas i ett snabbspår. Det är oacceptabelt att det finns svagheter i regelverket som gör att vissa barnäktenskap fortfarande godkänns i Sverige även om de är ingångna utomlands.
 
Bra att Justitieministern nu reagerar snabbare nu efter våra gemensamma påtryckningar.
 
Centerpartiet har med övriga Alliansen på förslag från Liberalerna tagit initiativ till lagstiftning direkt i riksdagen. Efter dagens möte ser det ut som att regeringen nu skyndar sig och tillgodoser Alliansens förslag. Det var ett konstruktivt möte. Regeringen går på vår linje, vilket är bra fast regeringen hade kunnat göra någonting åt det här långt tidigare, när de såg hur situationen såg ut för många av de flickor som kommit till Sverige på senare tid. Det viktigaste för de berörda barnen är att Morgan Johansson och Åsa Regnér till slut agerar, nu när vi i Alliansen har satt press på dem.

För Centerpartiet har det varit centralt att stoppa att barn under 18 år kan räknas som gifta i Sverige. Alla barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Att exempelvis bli bortgift mot sin vilja är att få sin framtid fråntagen. Det kan vi aldrig acceptera!

Socialtjänsten har en roll i arbetet och och det får inte hända att barn rutinmässigt placeras hos män de anses gifta med, trots att äktenskapet inte är giltigt enligt svensk lag. Det kan därför behövas en översyn av LVU för att garantera att barn inte ska placeras med närstående på ett sätt som i praktiken innebär att vi tolererar dessa barnäktenskap. Här har Socialtjänsterna en uppgift att se över sina rutiner så att dessa barn kan komma till tals och att man in enlighet med vad FN:s barnkonvention, ser till så barnets bästa kommer främst.

Vi håller trycket uppe och kommer följa regeringens arbete noga. Om den inte levererar måste utskottet återta initiativet och se till så att Riksdagen beslutar om lagen vi kräver.
 

 

 

 

måndag 30 januari 2017

Gärna sänkt reavinstskatt men först en rejäl förhandlingsvilja

Peter Eriksson öppnar i DN-intervju för att sänka reavinstskatten "rejält". Utan att vidare precisera hur mycket och hur detta ska finansieras. Antar att det är kring detta han önskar en uppgörelse med oss, men innan en sådan blir aktuell måste korten synas bättre. Det är självklart välkommet att sänka eller helt ta bort flyttskatterna, det är Centerpartiets politik sedan läge. Jag menar till och med att det är hög tid att diskutera en ny skattereform för bostadsmarknaden, som syftar till att hejda prisutvecklingen och öka rörligheten, samt främja nyproduktionen. Det behövs finansieringsmodeller som gör att även små byggherrar i hela landet ser en lönsamhet med att bygga bostäder.

Det behövs samtal och uppgörelser ja!
Men när Peter Eriksson väljer att lyfta fram byggbonusar och subventioner som de främsta exemplen på hur staten kan blanda sig i så skjuter han sig i foten. Kring en sådan politik vill vi inte anträda en parningsdans. För att det på nytt ska kunna bli samtal om bostadspolitiken måste han inse att även hyressättningen och Hyresgästföreningens föhandlingsmonopol är en del i problemet som orsakar bostadsbrist och låg rörlighet. För att pensionären ska ha någon nytta av den lägre skatten behöver det finnas attraktiva hyresrätter att tillgå och de byggs inte med bruksvärdeshyror.

Det behövs fler regelförenklingar, en översyn av bullerriktvärdena, ett förenklat strandskydd, kortare överklagandeprocesser, snabbare planarbeten och bygglovsprövningar, etc. Centerpartiet har förslagen och kring dessa kan vi nog diskutera en runda eller två, men då behövs mer i inviterna är det här från bostadsministerns sida.

Ola Johansson
Centerpartiet

torsdag 26 januari 2017

Stoppa häxjakten på småskalig vattenkraft!

Irritation, ilska, oro och uppgivenhet. Det är känslor som präglar många småföretagare sedan det står klart att vattenverksamheter, små dammar och kraftverk nu måste omprövas gentemot Miljöbalken, trots att de funnits där i hundratals-, ja, kanske bortemot tusen år.

Med Marianne Andersson och Bengt Hilmersson (c) i Vårgårda
Vi har rest runt i landet för att besöka kvarn- och kraftverksägare som inte kan förstå varför Sverige överimplementerar det så kallade ramdirektivet om vatten från EU. Detta trots att en majoritet i Riksdagen beslutat om en enklare prövning. Trots att det i energiöverenskommelsen skakats hand över blockgränserna på att regelverken för småskalig vattenkraft, vid den omprövning gentemot moderna miljökrav som måste ske, ska ta bättre hänsyn till ekonomiska konsekvenser och enskildas intressen.

Ola Johansson (C) frågademiljöminister (följ länken till interpellationen), Karolina Skog (Mp) om hon håller med om beskrivningen och huruvida det är motiverat att anstå med prövningarna. Annika Qarlsson (C) har tagit emot svaret och debatterat i riksdagen (följ länken). Centerpartiet menar att det, som följd av det oklara rättsläget och riksdagens tydliga ställningstaganden, till förmån för den småskaliga vattenkraften, behövs två åtgärder från miljöministerns sida.


För det första, moratorium, -ett stopp för fortsatt prövning intill dess det är klarlagt huruvida ramdirektivet för vatten verkligen ingriper mot redan befintliga vattenverksamheter, vars tillstånd baseras på gammal hävd, eller äldre lagstiftning.

För det andra en modern lagstiftning, som tillmötesgår energiöverenskommelsen vad gäller ekonomiska villkor och enskilda intressen och som kan godkännas av den majoritet i riksdagen som förväntar sig enklare prövning.

Av det svar som vi fått från miljöministern framgår det att hon ämnar lämna en proposition till riksdagen redan före sommaren. Det ser vi fram emot, fast det finns anledning för vattenkraftsägarna att fortsätta oroas. Det tycks fortfarande vara regeringens ambition att riva upp tillstånd och genom nya krav på bland annat vandringsvägar förmå markägare att riva befintliga dammar för att aldrig mer återuppbygga dem.

En eldsjäl som gav upp, Lilla Åby kraftstation.
Ove och Ann-Sofie Andersson försökte bygga om
Det gavs inte heller denna gång något tydligt besked från miljöministern. Det tyder på motsättningar mellan ministrar (S) med ansvar för närings- respektive energifrågor och miljödepartementet (Mp). Löftena mot Älvräddarna och Sportfiskarna kan inte svikas nu. Vattenverksamhetsutredningen var ett beställningsverk från dem, som inte tog hänsyn till behovet av förnybar energi, småföretag, landsbygd eller kulturarv- och miljö. Nu idkar länsstyrelser och kammarkollegium en häxjakt på idealister med små resurser och det riskerar få förödande konsekvenser för landskapet längs våra vattendrag. Regeringen måste ta sitt ansvar och stoppa detta nu!

Kvarnar och turbiner som installerats för att smälta och smida järn, mala brödsäd, driva sågverk och försörja småindustri med elkraft, som varit viktiga för att bygga landet, kommer läggas ned, rivas och ersättas med ingenting. Istället för vandringsvägar för fisk får vi ödeläggelse och ytterligare försämrade villkor för landsbygdens näringar. Därför fortsätter vi, trots miljöministerns undvikande svar driva den här frågan.

Den här artikeln publicerades i liknande form i webbtidningen Altinget och du hittar den här.

Ola Johansson
Centerpartiet

 

 

söndag 22 januari 2017

Till skillnad från USA har vi ett val

Veckan då Moderatledaren, utan föregående förankring, meddelade att hon vill fälla regeringen med en alliansgemensam budget redan nu och Donald Trump installerades som USA:s president har sannerligen fått olika ledarskribenter, debattörer och krönikörer att reflektera. Jag ska inte tävla med skarpare hjärnor och pennor i det.

Kan bara konstatera att det inte på flera decennier varit så avvikande som det är nu, att ha en inkluderande människosyn och basera sina ställningstaganden på fakta och värderingar. I min facebooktråd har jag vid två tillfällen de senaste dagarna ombetts att kommentera det faktum att Bondeförbundet, det parti som sedermera blev Centerpartiet, under tidigt trettiotal i programskrivningar ville "bevara den svenska folkstammen". Ett tankegods som det idag inte går att försvara, men som nog får anses som ganska representativ för den tiden, då det Tyska folket valde Adolf Hitler till sin rikskansler och banade väg för förintelsen.

Det bekymrar inte frågeställarna nämnvärt att det idag 2017 är en idé som burit fram ett politiskt parti till positionen näst största parti i vissa mätningar och som moderatledaren förväntar sig ska utgöra underlag för ett maktövertagande.

Som ledande (nåja..) företrädare för Centerpartiet tar jag självklart avstånd från dessa snart 85 år gamla värderingar, vilka uttrycktes av personer som föddes på 1800-talet och konstaterar att mitt parti, det liberala Centerpartiet idag är det som allra starkast förespråkar öppenhet och mångfald. En svenskhet i tiden! Det är däremot högst klandervärt av ett parti, som emellanåt utesluter eller låter avskeda de minde betydelsefulla lokalpolitiker och tjänstemän som överträder anständigheternas gräns, inte tagit avstånd från vad de representerat så sent som 1995, eller då deras partiledare gjorde det aktiva valet att ansluta sig och stödja ett öppet nynazistiskt program. Det finns en förväntan hos en del att Sverigedemokraterna nu ska få ett inflytande i politiken. Denna artikuleras med fraserna "ni måste lyssna till SD - folkets röst". Som om vi inte lyssnade!? Vi lyssnar, men förbehåller oss rätten att inte hålla med dem. Åtminstone gör de flesta av oss inte det.

Jag var med på Donald Trumps valmöte i Leesburgh, Virginia
Donald Trump valdes av en majoritet (nåja..) till USA:s president av personer som med berått mod föredragit hans strikt konservativa och nationalistiska budskap framför mer liberala värden. Det ingår i varje demokrati att tugga i sig det faktum att även en idiot och en mytoman med narcissistiska drag, kan bli vald till president i världens hittills ledande stormakt. Vad det får för konsekvenser vet vi inte ännu. Vi kan bara konstatera att de galenskaper vi förut trodde inte kunde överträffas, nu upprepar sig gång på gång och på de mest häpnadsväckande sätt. Det uppenbara blir lögn och en svuren fiende blir vän. Amerika kommer aldrig att bli det samma igen och frågan är vad som händer med Sverige. Vi har fortfarande ett val och det känns hoppingivande.

Ola Johansson
Centerpartiet