söndag 16 juni 2013

Hindra EU och Socialdemokraterna från att lägga ner våra flygplatser

Skamlöst agerande av Socialdemokraterna som helt nyligen samlade en majoritet, bestående av SD, V och Mp, bakom förslaget att monopolisera flygledningen på flera regionala flygplatser, däribland Halmstad, att nu ifrågasätta Annie Lööf’s agerande med anledning av ett nytt EU-förslag att inte tillåta offentlig finansiering av små flygplatser.

Självklart kommer Centerpartiet att göra allt som står i vår makt att övertyga EU-kommissionen om att vi själva lokalt ska få lov att besluta hur flygplatser i vårt avlånga land skall drivas och finansieras. För oss är tillgång till flyg liksom andra trasportmedel och infrastruktur avgörande för att hela landet ska kunna leva och utvecklas. Sverige är inte lika tätbefolkat som Tyskland, Belgien och Nederländerna är. Centerpartiet förstår att inrikesflyg från Regionala flygplatser som delvis finansieras lokalt av kommuner, landsting och regioner är viktiga för hela landet. Socialdemokraterna Hans Hoff och Anders Ygeman förstår inte att det beslut de helt nyligen drev igenom innebär att flygplatsernas behov av just det stöd EU-kommissionen vill komma åt ökar med återregleringen, eftersom kostnaderna riskerar att chockhöjas, eller är de skamlösa populister som tror att väljarna inte begriper någonting.

Det kommer att visa sig att deras försök att misstänkliggöra Centerpartiet, genom Hans Hoffs i Hallands Nyheter aviserade fråga till Annie Lööf och Anders Ygemans gnäll i kvällens SVT-nyhetsinslag, kommer att slå tillbaka mot dem själva och deras landsbygdsfientliga politik. När regionala flygplatser som Halmstad, tvingas använda statliga Luftfartsverket för flygledning, när de hindras möjligheten att handla upp internationell flygledarkompetens från inernationella företag som ACR (idag utför de flygledningstjänster på fyra svenska regionala flygplatser och från 2014 ytterligare fem) betyder det ingenting för resenärerna, utom ökade kostnader för att flyga och ökade kostnader för skattebetalare för de kommuner som har en regional flygplats. Pengar som måste tas från kärnverksamheten och skattebetalarna.

Detta kallar Hans Hoff och hans S-riksdagskollegor på HN och LT:s debattsidor för ett experiment. Med flygledningsmonopol och lastbilsskatt kommer landsbygden att utarmas under en regering med Anders Ygeman och hans anhang som ministrar. Ett experimenterande med oheliga riksdagsmajoriteter, där SD mer eller mindre öppet lockas till att stödja förslag som försvårar en ansvarsfull och långsiktig regeringspolitik, kan vi bara ana vad som komma skall med en S-regering med ett sådant stöd.
 
Doktor Jekyll & Mister Hyde!

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: