onsdag 19 januari 2011

Out- och insiders i politiken

Idag startade Riksdagsåret 2011 på allvar med en partiledadebatt. Det var Mona Sahlin och Maria Wetterstrands sista som partiledare/språkrör. Maria och Peter Eriksson skall ju bytas ut i vår. De kommer att få nya roller i Miljöpartiet. Mona fick höra många uppskattande ord från åtminstone 6 av de övriga partiledarna. Den siste och senast inkomne fick som vanligt kamerahusen att "rassla" på vägen till talarstolen, men hade av förklarliga skäl ingen anledning att stämma in i hyllningskören. Något annat hade ju kanske kunnat uppfattas som hyckleri.

Det är ändå ett glädjande besked till det svenska folket att partiledarna, trots att de i debattens vågor uppfattas som de argaste motståndare, ändå delar de grundläggande värderingarna och drivs av en gemensam önskan att verka för alla människor i Sverige och i världen. Därför var det rörande att höra Frerdrik Freinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund tala om vad Mona Sahlin betytt för sitt parti, dess förnyelse och för många Svenskar. Maud var noga med att betona att det varit och är viktigt för klimatfrågan att det finns två partier som driver dessa frågor och som "konkurrerar". Miljöfrågorna står därför högt på agendan oavsett vilka det är som styr Sverige.

Sverigedemokraterna visade på nytt sin begränsade intellektuella, empatiska och allmänpolitiska kapacitet i Jimmie Åkessons repliker och inlägg. Det kan inte vara lätt att vara nya och helt sakna en allmänpolitisk grund. Diskussionen och förslagen utgår från en starkt begränsad världsbild med en snäv bild av vad som kännetecknar Sverige och svenskhet.

Det är synd att de inte på något sätt förstår att uppskatta det arbete, de goda ambitioner och det ansvarstagande och den dynamik som finns i samspelet mellan en majoritet och en aktiv och samlad opposition. Så långt har de inte kommit i sin skolningsprocess och sin studie av det svenska. Att dela upp människor i grupper och ställa dessa mot varann tillhör inte den värdegrund som Svensk demokrati vilat på sedan 30-talet.

Sverigedemokraterna är och förblir ett främmande inslag i den svenska politiken och den demokratiska traditionen. Låt deras uppträdande på scenen med kamerarassel och allt, bli en parentes i historien. I debatten varnades för den danska situationen. Det som hänt i Danmanrk är att partier ur hela den politiska skalan tagit efter den främlingsfientliga retoriken och lagt förslag som åtgärdar problem som inte finns och därmed placerat Danmark och danskarna själva i ett slags globalt utanförskap.

De använder ett språkbruk som är hämtat från den egna retoriken och som inte beskriver en verklighet som existerar. det främsta av dessa är begreppet "massinvandring". De talar om muslimer på ett sådant sätt att man skall tro att det är själva religionen som är orsaken till att ett lite antal fundamentalister strå för ett hot och en typ av brottslighet som lika väl kan orsakas av någon annan i ett annat syfte. Brott skall betraktas för vad det är och inte vara föremål för kollektiv bestraffning och skuldbeläggelse.

samtliga 7 demokratiska partier i Sveriges Riksdag (6,5 om man skall räkna bort den del av V som ännu kallar sig kommunister) har en likartad syn på Sverige och dess innevånare, samt våra utmaningar. Ofta är vi oense om vilka åtgärder som är bäst. Det åttonde ägnar sig åt att skapa problem istället för att lösa dem.

http://hn.se/asikter/ledare/1.1092663-skillnad-pa-sak-och-person-i-riksdagen

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.533267-i-vantan-pa-opposition

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/sahlins-testamente

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mer-av-ett-kramkalas-an-en-partiledardebatt_5878563.svd


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

1 kommentar:

Anonym sa...

Lyssnade just på Jimmie Åkessons anförande. Förstår inte riktigt varför du är så hård i din kritik. Vad är det i hans verklighetsbeskrivning som inte stämmer med verkligheten menar du?
Terrordåd?
Vi har fått sämre fysisk trygghet?
Vi är i topp i våldtäktsstatistik?
Succesiv ökning av folk som blir rånade?
Kraftigt ökat mängd grovt våld?
Att utanförskapsområden innehåller invandrare och att de har problem?
Rosengårdungdomar utför systematisk terror?
Svenskar är en utsatt minoritet i dessa områden?
Svenskar blir kallade rasister?
Hot för man är svensk?

Förstår att det är en fullständigt galen verklighetsbeskrivning om man pendlar mellan Gällinge och hårdbevakade riksdagshuset. Reser du aldrig? Du har uppenbarligen aldrig åkt in i en förort de senaste åren.
Jag har växt upp som "etnisk" svensk i en invandrartät förort och jag förstår vad han pratar om.
6 kompisar + jag själv har blivit misshandlade. Ytterligare en granne blev mördad. Alla gångerna utom en handlade det om unga invandrarkillar från mellanöstern. Jag har inte rört mig i några extrema kretsar. Mina kompisar har varit vanliga, snälla killar.
Nog om det.

Förstår inte vad du menar med att SD saknar allmänpolitisk grund? Vem gör inte det i så fall? Vad har t ex C för allmänpolitisk grund?
Er väljarbas bestod av bönder. 60 000 finns det kvar. Det är inte ens en procent. Å färre blir det. Bönder som jag pratat med säger att de inte får mer pengar för maten än vad de fick på 1970-talet.
Allt annat blir dyrare. Därför går det inte att leva som bonde längre. De som valde fram er har ni inte höjt ett finger för.
Du använder en ton som låter som du var en stor politisk klarsynt auktoritet, som därmed kan kosta på sig att vara hånfull mot andra.
Men hur ser din lösning ut på de problem Jimmie tar upp? Mer invandring, mer integration, mera pengar och resurser?

Ps. Har du funderat på att du själv delar upp i ett "vi" och "dom" hela 8 ggr när du skriver om SD?