tisdag 4 juni 2013

Kungsbacka bygger bättre än statistiken

De siffror från Länsstyrelsen som Regeringen förlitar sig på och som ger underlag för beslutsfattandet kan vara missvisande. Under bostadsminister Stefan Attefalls resa till Kungsbacka i går visade det sig skilja mellan kommunens beräkningar och Länsstyrelsens svar på bostadsenkäten. Det är allvarligt om det finns systemfel i rapporteringen som innebär att den officiella bilden av bostadsbyggandet är sämre än vad som i verkligheten sker, speciellt när det handlar om expansiva och ambitiösa kommuner som Kungsbacka där det planeras och färdigställs över 500 bostäder om året.

Stefan Attefall och jag lyssnar till Christer Kilersjö
Stefan Attfall (kd) var verkligen imponerad över vad som åstadkoms. Att kostnaderna för att nyproducera är höga är väl känt, men både Eksta och Aranäs, de bägge bostadsföretag som visade upp sig gör vad de kan för att hålla kostnaderna nere. I Aranäs fall handlar det om industriellt byggande med färdiga hus från Lindbäcks husfabrik i Piteå, som tranporteras i moduler hela vägen hit från Norrbotten. Så färdiga är husen att det i lampkroken hänger en påse med de elkontakter och strömbrytare som elektrikern behöver för att koppla på strömmen. På det sättet säkerställs kvalité redan i fabriken, menade Jonas Håkansson, Aranäs VD.

Trevliga gårdar i inflyttade kvarter
Eksta å andra sidan jobbar med partnering och delar ansvaret med entreprenörerna, menar VD:n för det kommunägda företaget, Christer Kilersjö. Eksta har lång erfarenhet av att bygga energieffektivt och menar att noggranheten som följer av att hålla energiförbrukningen nere i det färdga huset genomsyrar bygget. Eksta menar att Boverkets Enenergikrav är helt ointressant och inget de förhåller sig till. Redan 1988 byggde Eksta i Särö mer energieffektivt än dagens byggregler, som Boverkets "experter" fortfarande 25 år senare, med emfas påstår inte är kostnadseffektivt. Det finns mängder med exempel i landet på att de har fel.
 
Investeringskostnaden i ett passivhus är 5-10 % högre och det ger en återbetalning redan efter 7-8 år i lägre driftskostnader, menar Eksta som har väl dokumenterad erfarenhet. Det ges olika budkskap till vår minister och om vi ska gå på vad Stefan Attefall säger till media efter Kungsbackabesöket är detta en nyhet för honom. Jag hoppas den insikten från verkligheten också styr hans sätt att handla gentemot myndigheten - Boverket och hans sätt förhålla sig till nära-nollenergihus framöver.
Det är också glädjande att fenomenet "parkeringsnorm" uppmärksammades. Det är tydligt att Kungsbacka kommun tagit till när de satt normen i Kolla till 2,0 bilar per hushåll. Den borde vara under 1,0! Då skulle vi haft ännu fler bostäder och framförallt lägre byggkostnader i Kolla. Det är dags för Kungsbacka som haft ambitionen att vara mera stadslikt, att bli en stad, men då behöver vi stadsbor, som lever på det sätt som stadsbor gör och cyklar, går, åker kollektivt, istället för att parkera två bilar utanför förstukvisten.

Emma Hellström och Fredrik Hansson med utsikt

Den mångårigt erfarne Planeringsstrategen Hasse Andersson underströk att Kungsbacka föredrar det sätt att ta fram planer för bostadsbyggande som utredaren Lars Magnusson föreslår, framför dagens nya Plan- och Bygglag. I den nu gällande lagen har kravet på planprogram tagits bort. I den föreslagna lagen är det istället detaljplanen, eller bygglovet som kan tas bort om områdesplanen, översiktsplanen, planprogrammet, eller vad vi väljer att kalla det är tillräckligt bra. "I Kungsbacka har vi aldrig på 20 år behövt dra tillbaka en detaljplan och vi får väldigt få överklaganden när vi förtätar och bygger ut staden, just för att vi lägger tonvikten på den tidiga fasen i processen".
 
Slutligen tycker jag att Hasses ord "Bostadsförsörjningprogrammet är vår bibel" passar bra när vi har Kristdemokraternas bostadsminister på plats.
 
Hyresfrågan aktualiseras allt oftare som ett hinder mot både bostadsbyggande och upprustning. Handlar det om hus byggda på tidigt 60-tal är behoven så omfattande att det handlar om ett nybygge i praktiken, även om husen står kvar. Samtliga nya krav i PBL måste tillämpas och det skapar konstnader som måste bakas in i hyran, annars måste husen stå orörda och förslummas. De nyproducerade hyreshusen i Kolla Parkstad får en kostnad på mellan 1650 kr/kvm (Aranäs i förhandlade hyror) och 1620 kr/kvm (Eksta i presumtionshyra). Genom att kräva lägre hyror undergräver Hyresgästföreningen sin auktoritet, menar bostadsföretagen. Samtidigt är man glad över att det i Kolla redan finns hyresrätter som är inflyttningsklara (2 maj), eftersom det skapar efterfrågan på de bostadsrätter som ännu bara finns på pappret.
 
Ett väldigt trevligt område som när det är klart 2020 kommer att ha 3500 nya invånare. Jag tror att även ministern och hans sakkunnige Anders Josephsson fick värdefulla erfarenheter med sig. Om inte annat att Regeringen är på rätt väg och att det lönar sig att ställa krav på energieffektivitet. Kanske bättre det än att ställa (sär-)krav på parkeringsplatser.
 
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: