måndag 27 maj 2013

Bostadsminsister kollar Kolla - Stefan Attefall till Kungsbacka 3/6

Stefan Attefall, Bostadsminister, Kd
På måndag den 3 juni kommer vår Bostadsminister, Stefan Attefall till Kungsbacka, inbjuden av mig i min egenskap av nationell talesperson i bostadspolitik. Förutom att det kan vara trevligt att bjuda "hem" den av Regeringens ministrar som jag har störst anledning att ha god kontakt med (vilket jag tror att jag har), vet jag att just Kungsbacka kan ge honom det kanske bästa exemplet i landet på hur en kommun tar ansvar för sin bostadsförsörjning och använder plan- och bygglagen som ett verktyg att växa hållbart och kontrollerat.

Här på hemmaplan kritiseras vi ofta för att bostadsbyggandet är otillräckligt och att det framförallt saknas hyresrätter. Det är en berättigad kritik, på det sättet att det fortfarande saknas bostäder åt unga och åt de flyktingar som kommunen lovat Migrationsverket att vi ska skapa en framtid åt här.

Det händer att även stora partier backar för en lokal opinion som är kritiska till förtätning och som har svårt att acceptera att hus kan vara högre än de 4-5 våningar som kännetecknar staden. På det stora hela är det ändå så att Kungsbacka matar på och levererar i en takt av  500 bostäder om året. Lagom för att ge rum åt en befolkningsökning som stadigvarande är över 1000 personer.

Vid träffen i Kolla Parkstad på måndag deltar Kungsbackas politiska kommunledning och planstrategen Hasse Andersson, som ger en bild av kommunens utveckling och planarbete, med utgångspunkt från det område där vi befinner oss. Kolla Parkstad innehåller så mycket, ett komplext plangenomförande, förtätning och bebyggelse i ett markområde som riskerar utsättas för skred och översvämningar. Fastighetsbolaget Aranäs ledning och vår egen allmännytta, Eksta, presenterar sig som två av de största aktörerna på plats. Eksta kommer bland annat att klargöra att det inte finns någon motsättning mellan att bygga energieffektivt och att vara kostnadseffektiva. Företaget har över 30 års erfarenhet av det. Aranäs kommer sätta fokus på hyressättningen och hur man med hjälp av friare hyressättning kan väcka liv i hyresrätten som upplåtelseform. Stefan Attefall kommer att presentera några nyheter inom bostadspolitikens område. Säkert kommer det också att handla om förändringarna i Bostadsförsörjningslagen som han skriver om idag i Svenska Dagbladet.

Efter lunchen, kl 13-14 kommer vi att vandra runt i området och då kommer det ges tillfälle för pressen att ställa frågor till oss som är med och att ta bilder.

Stefan Attefalls partikamrater Larry Söder (kd) avslutar med ett samtal om hur bostaden kan användas som ett medel att ta tag i missbruksproblem. Mellan 10-15 beräknas besöket att vara.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: