fredag 28 juni 2013

Kärt återseende hos gammal arbetsgivare och kund

På den sista av "arbetsdagarna" innan sommarledigheten träffade tre Riksdagsledamöter och ett regionråd från Centerpartiet ledande personer inom AB Volvo för att diskutera kring fordonsindustrins betydelse i Västsverige, dess betydelse för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, det etiska och sociala ansvaret hos ett globalt företag som inom kort kommer att vara världens största lastbilstillverkare. Mötet kommer att följas upp med ytterligare aktiviteter för att belysa den starka kopplingen mellan industri och tjänstesektor och villkoren för konsultverksamheten som är en bransch jag fortfarande genom min anställning på Combitech har starka kopplingar till. 

Mötet med Jörgen Gustafsson och Nicklas Gustafsson (de är inte släkt, men båda från Skaraborg) som är ledande personer i koncernledning och fabriker, globalt, handlade om framtiden för hyttmonteringen i Umeå som är en av de delar som utreds när AB Volvo skall konstnadseffektivisera. En del besked gavs och argument framfördes, men inga beslut är fattade.

Erik A Eriksson, Helena Lindahl, Jörgen Gustafsson, Kristina Jonäng och Nicklas Gustafsson. Fotograf: Jag.

Någon Almedalsvecka blir det inte frågan om för min del i år. I morgon åker jag och hustrun till Puerto del Soller på Mallorca för semester, sol, bad, vila och vandring en vecka. Det senare passar bra eftersom bilkörning inte kommer att vara aktuellt för min del på två månader, på grund av en förseelse i april med en ofrivillig fotografering som följd.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: