onsdag 19 juni 2013

Kungsbackamoderater vars kappor fladdrar i vinden

Ett senkommet och plötsligt uppvaknande från vad som i GöteborgsPosten beskrivs som "företrädrare för kulturreservatet Äskhults by" reagerar och protesterar mot vindkraftsplaner i Ulvås på gränsen mellan Förlanda, Idala och Horred, någon knapp mil "fågelvägen" från Äskhults obebodda by i Förlanda. Det är Nämnden för Kultur och Turism, vars ordförande Lena Reimertz-Thelen som ger uttryck för detta, understödd av tjänstemannen Wivi-Ann Reit. Om målet med kulturreservatet är att ta död på den bygd som utvecklats sedan de sista bofasta lämnade byn för några decennier sedan, behöver vi inte fler av dessa reservat. De riskerar att göra en hel kommundel till ett sådant. Fritt från modern teknik, hållbar utveckling, företagare och tillväxt.

Det mest förbryllande i detta är minnesluckorna och kunskapen om de beslutsprocesser i kommuner och stat som leder fram till Ulvåsprojektets genomförande. Alla planer på vindkraftsetablering i Kungsbacka har väntat på framtagandet och antagandet av den översiktsplan som möjligör ansökningar och lov till vindkraftsparker som den i gränstrakterna till Mark (vår sydöstra grannkommun). Sedan ett par år finns den äntligen framme och det är med den som andra översiktsplaner, något man bör följa som politker, såvida man inte i någon del från början motsatt sig den och följaktligen passat på att reservera sig. Moderaterna och andra partier som i vissa avseende varit tveksamma till vindkraft har sagt ja till hela planen, förutsatt att ingen havsbaserad vindkraft tillåts. Börjar de nu säga nej till förfrågningar inom de områden de sagt ja till är det i stället "hela havet stormar" och följdriktigt bäst att placera snurrorna utanför verandorna på Särö där det blåser mer och stadigare.

I arbetet med översiktsplanen har alla nämnder getts möjlighet att yttra sig och hänsyn har tagits till natur- och kulturmiljöer, bebyggelse och sjöar. Vad som syns, hörs och till äventyrs kan störa dessa. Hänsyn till Äskhult, Fjärås Bräcka och andra kulturmiljöer är redan tagna. Ulvås ligger klart utanför de gränser som redan är väl tilltagna och ritats dit för att vägleda kommunen i sitt ställningtagande, var vindkraft ska tillåtas eller ej.

Det är tyvärr inte första gången som företrädare för det största av de styrande partierna visar sin okunnighet och omedvetet väljer att svika den linje som är överenskommen i Alliansen och sedan fått ett brett stöd i Kommunfullmäktige, som handlar om var man kan och var man inte kan bygga ut vindkraft i Kungsbacka kommun.

Om övriga Moderater skulle välja att lyssna till eller ta hänsyn till dessa synpunkter från Kultur & Turism så kullkastar det all tilltro till den kommunala beslutsprocessen. Det är läge att Per Ödman, Hans Forsberg och andra ledande Moderater informerar sina partikamrater om vad som gäller. Kommunen har sagt sitt. Det har antagit en översiktsplan och med den som vägledning har de medgivit fortsatt prövning av Ulvås. Det är nu Länsstyrelsens sak att pröva i positiv anda. Just nu är det förekomsten av fågel och fladdermöss som är i fokus.

Att enskilda politiker fått pippi är inget skäl att säga nej.

Ola Johansson
Centerpartiet

PS. Förekomst av tofsvipa på Onsala hindrar Råö från att bygga så många teleskop som de önskar. Tofsvipa är en trevlig fågel som är lika välkommen varje vår till våra breddgrader, men är de skäl att säga nej till rymdforskning? Nej, lika lite som en havsörn som kan ha setts på Fjärås Bräcka kan kullkasta hållbar utveckling och förnybar energi.

Inga kommentarer: