tisdag 16 juli 2013

Är neodym farligt och vad har Idala gemensamt med Ulan Bator?

I båda lokaltidningarna har diskussionen åter tagit fart kring en av de största industrinvesteringar som gjorts i Kungsbacka sedan sjöfartens glansdagar, en vindkraftspark i sydöstra kommunen. Från de som vill baktala vindkraften och sätta stopp för utbygganden kommer det ständigt nya argument. Nu senast några Moderater som från sina poster i Nämnden för Kultur och Turism, vilka helt har missat det faktum att frågan redan för länge sedan passerat dem. Hör och häpna, här kommer ytterligare några argument, mineralen neodym och gruvnäringen i Mongoliet. Se här den senaste insändaren i ortstidningen Norra Halland:
 
Trots att han påstår sig stå bakom översiktsplanen för Vindkraft vill Ingvar Orrelid (m) placera vindkraftverken i Ulvås så att de inte syns ifrån 1700-talsbyn Äskhult.

Mot ersättning vill bofasta markägare, skogs- och lantbruksföretagare upplåta sina marker till de som är beredda att investera mångmiljonsummor i en del av vår kommun där förutsättningar är som bäst för att ta fram den gröna och förnybara energi vi behöver. Detta vill Orrelid stoppa för att det finns ett kulturreservat en halvmil bort.

En handfull vindkraftverk i Idala ska stoppas därför att neodym-metallen som är en av Mongoliets många mineraltillgångar påstås vara farlig för miljön. Vid sidan om boskapsskötsel utgör gruvnäringen grunden för det fattiga landets ekonomi. I grannlandet Kina byggs det idag ut mer vindkraft än fossil energi. Med Centerpartiets utgångspunkt är det en glädjande utveckling när världens folkrikaste land till 2050 vill bygga ut 1000 GW vindkraft. Säkert vore en sådan utveckling också av godo för Mongolerna och deras bruttonationalprodukt.

De ledande tillverkarna av vindkraftverk, Vestas och Siemens använder inte neodym i sina generatorer ännu. Rädslan för metallen är enligt Ny Teknik ”kraftig överdriven” och troligen skapad av dem som vill stoppa utbyggnaden av vindenergi.

Vad har då Ulan Bator gemensamt med Idala och Förlanda? Jo de omfattas alla av Ingvar Orrelids syn på äganderätt, företagsamhet och utveckling. Inte på min bakgård och inte på någon annans heller!

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: