onsdag 17 oktober 2012

Släpp loss bolånetak, bostäder och byggande

I lördags uttalade jag mig i Dagens Industri om hur jag såg på det av Finansinspektionen 2010 införda bolånetaket och dess effekt på bostadsmarknaden. Många kritiserar Finansinspektionen för att detta hindrar människor med en god inkomst att köpa en bostad. Kravet är att 15 % av kostnaden att bygga/köpa skall finansieras med egen insats, något som är svårt om man saknar egen förmögenhet och vill köpa ett hus eller en lägenhet som är nyproducerat. Småhustillverkarna och fastighetsmäklarna klagar, medan många som är oroliga över hushållens skuldsättning och uppkomsten av en ny bostadsbubbla vill ha det kvar. Finansinspektionens GD Martin Andersson ser inte problemet, och har inga planer på att ändra beslutet från 2010.

Hur som helst skapar det ytterligare problem på en bostadsmarknad som tyngs av andra svårigheter. Sedan Stefan Attefall tagit initiativet diskuteras frågan öppet i partierna och så sent som i går även av Moderaternas bostadspolitiske talesperson, Anti Avsan. Fast han fick mothugg idag av sin egen gruppledare Anna Kinberg-Batra.

I går fick jag Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson:s tillåtelse att i Riksdagens frågestund ställa en fråga till Statsrådet Finansmarknadsministern Peter Norman om hur han ser på bolånetakets effekt på bostadsmarknaden och om han har några planer på alternativ som skulle förbättra möjligheten för unga att förverkliga sin bodröm. Svaret på frågorna har vi i morgon kl 15.00 och kanske även en uppföljning i Dagens Industri och andra media. Nyfiken på svaret är jag i alla fall.

Annie Lööf lanserade ett sparandeavdrag och lanserade begreppet "sparandelinjen" som en parafras på "arbetslinjen". Ett skattesubventionerat bosparande för unga efter Norsk modell vill Centerpartiet se som ett skarpt förslag för att underlätta för unga (under 35 år) att etablera sig på bostadsmarknaden och köpa sig en bostad, istället för att vara hänvisad till en hyresmarknad som kännetecknas av bristsituation, godtycklig kösituation och orättvis hyressättning. Det finns inte ett svar på frågan hur vi får fart på byggandet utan flera. Peter Norman har chansen att leverera ett i morgon.

Veronica Palm (s) och de övriga oppositionspartierna i Civilutskottet har i morgon bitti möjlighet att ge besked om hur de tänker sig frigöra de mellan 20 000 och 40 000 privat bostäder som idag står tomma till uthyrning åt bostadssökande ungdomar.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: