måndag 15 oktober 2012

Tänk framåt och minns 1512

Jag sitter hemma, jobbar med mailsvar och telefonkontakter och följer strömmarna på Sociala Medier. För en vecka sedan reagerade jag starkt på några Moderater i Halland och deras motionerande till Riksdagen om utbyggd kärnkraft. Detta föranledde mig att skriva några rader som Hallands Nyheters ledarsida glatt publicerade. Idag är samma ledamöter + ytterligare några från Västsverige på studiebesök vid Ringhals. -Bra! Det är viktigt att träffa representanter för samhällsbygget. I fredags var jag i Veddige och besökte Karl-Rune Dahlsjö som bygger 12 lägenheter i Veddige och planerar ytterligare två etapper.

Det talas mycket om den IV generationen kärnreaktorer och många sätter sitt hopp till dessa. Som sagts tidigare är kärnkraftens roll väl definierad i energiöverenskommelsen. Det är en parentes men den har utvidgats och tillåter nyinvesteringar på de platser där vi idag har reaktorer och att antalet skall begränsas till dagens tio. Inga subventioner tillåts och försäkringssumman är betydande. Det är självklart att kraftföretagen väljer andra alternativ när produktionskapaciteten byggs ut. Framförallt är överföringskapacitet svaret på frågan om varför elpriset är högre här än norrut i Sverige, där vi har vattenkraften.

Här är en motion som handlar om dessa nya reaktorer och det finns fler som handlar om utbyggnad. Jag vill inte kalla mig teknikfientlig, men i vissa avseenden måste jag säga att jag känner mig skeptisk och då handlar det ofta om sådana energikällor och investeringar som berör tidspespektiv som är svåra att överblicka. Jag är pappa till tre barn och väntar på barn-barn. Den dagen ett sådant föds kan man lägga på ett trettiotal år innan nästa generation tar vid. Mina barn-barns barn kommer jag sannolikt att få lov att träffa innan jag dör och deras liv slutar någon gång i början av nästa århundrade, 2100.

Om vår nuvarande utveckling står sig, klimatförändringar, krig och naturkatastrofer inte förstör förutsättningarna. Om ekonomin utvecklas positivt och de nu pågående kriserna är av övergående karaktär. Ja, då kan man tro och hoppas att de beslut om framtidsinvesteringar vi förverkligar idag kan tas om hand av honom/henne och deras efterkommande. Jag tror på att det kommer att vara möjligt för dem att montera ner och återvinna ett maskinhus till ett vindkraftverk och att en biogasanläggning kan tömmas och byggas om på något vis. När det gäller våra nuvarande kärnanläggningar exempelvis de fyra reaktorerna vid Ringhals, ett par mil från där jag sitter nu,  känner jag mig på goda grunder mer orolig.

Nu skriver man riksdagsmotioner om dessa nya reaktortyper som kyls med hjälp av den ytterst farliga tungmetallen bly men som lämnar mindre avfall efter sig, vars strålning har en halveringstid på mindre än 500 år. OBS, det handlar om halveringstid! Hur många halveringar behövs för att man ska betrakta avfallet som ofarligt för människor och miljö?

Nåväl. Ska vi titta 500 år framåt i tiden så kan ju en bra början vara att blicka bakåt. Vi skriver 1512 och i Sverige utses Sten Sture den yngre till Riksföreståndare i Sverige. Men här i Danmark gladdes vi åt att kung Hans lyckats sluta freden i Malmö med Sverige och med Hansan, som då var den ekonomiska stormakten i Europa. Det skulle dröja ytterligare nästan 150 år innan Halland och de övriga Östdanska landskapen blev permanent Svenska. Om inte frederna slutits 1645 och 1658 och Halland blivit Svenskt, skulle även Väröhalvön (där Ringhals ligger idag) varit en del av vårt västra grannland som aldrig satsade på någon kärnkraftsutbyggnad, utan istället förmådde Sverige att stänga det kärnkraftverk som bara låg ett par mil från kärnan i en av Europas största storstadsregion.

Några Riksdagsledamöter från Moderaterna hade säkert gjort studiebesök på kärnkraftsanläggningar idag, men inte de halländska. De hade suttit i Folketinget i Köpenham, åkt och besökt grisfarmar med tillhörande biogasanläggningar och kanske några riktigt gamla vindkraftverk från tidigt 80-tal.  Besöken som de Bohuslänska och övriga Västsvenska ledamöterna gör hade fått hållas i Oskarshamn, eller Forsmark, såvida inte de suttit i Norska stortinget för då hade de väl varit ute på någon oljerigg.

När den första halveringstiden väl uppnåtts för avfall producerats av den fjärde generationens kärnreaktorer skriver vi år 2550 (typ) och det är 1000 år sedan det trettioåriga kriget satte Europa i brand. Sveriges stjärna steg som stormakt under Gustav II Adolf, Drottning Kristina och Karl X han som tågade över bälten och besegrade oss utlånade östdanskar i ett överraskande anfall mot vår huvudstad Köpenhamn. Idag 450 år senare, på 2010-talet, för 1000 år sedan, var det fortafrande några år tills Normanderna besegrade Engelsmännen vid Hastings 1066. Sven Tveskägg styr 1012 över Danmark och kung Håkon över Norge. Vad som hände i Sverige det året står inte i Wikipedia. Kanske är det någon som minns? Om 1000 år har ytterligare några halveringstider passerat och avfallet från den IV generationens reaktorer kanske kan hittas och grävas fram.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: