lördag 4 april 2015

Med Kaplans tomma verktygslåda byggs inga hus!

Mehmet Kaplan verkar dåligt påläst i Ekots lördagsintervju och tom på idéer om hur vi kan öka bostadsbyggandet. Det duger inte längre att skylla på kort tid vid makten och hänvisa till utredningar som Alliansen tillsatt. Istället borde han göra mer för att genomföra den politik som visat sig fungera bäst, nämligen fler regelförenklingar och starkare drivkrafter att investera i nya och redan existerande bostäder.

Mest allvarligt är att han fortfarande inte lämnar några som helst besked kring hur det blir med bullerförordningen. Vi har väntat på den sedan årsskiftet, tusentals små lägenheter kommer aldrig att byggas om det fortfarande ska finnas krav på tyst sida.

Han säger fortfarande nej till förenklingar i kommunernas möjligheter att själva bestämma när en detaljplan behövs, vem som får besluta och hur den kan ändras för att förtäta och förbättra redan bebyggda områden.

Han har inga förslag på hur ägt boende kan göras mer tillgängligt utan skyller på Magdalena Andersson (s) och Per Bolund  (mp) om amorteringskrav och bolånetak. Istället tjatar han om skattepengar som ska dopa privata byggföretag som bygger enligt regeringens specifikationer.

Han håller fast vid en traditionell Socialdemokratisk subventioneringspolitik som bygger på konfiskation av hushållens möjlighet till ROT-bidrag och som bygg- och fastighetsbranschen bestämt tackar nej till.

Det allvarligaste slaget mot byggbranschen togs aldrig upp i Ekots lördagsintervju, nämligen kostandschocken på 2,4 miljarder kronor årligen för de 50 000 anställda som är under 25 år, när arbetsgivaravgifterna fördubblas.

Det rödgröna krångelpaketet och skattechocken på jobb leder inte till lösningar på bostadsbristen.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: