onsdag 1 april 2015

ROT-trick och byggbroms

Säga vad man vill om regeringens ROT-trick att omvandla en avdragsmöjlighet för vanliga löntagare till omfattande och styrande subventioner till bostadsföretagen. Det har rört om i den bostadspolitiska debatten och gjort att den tillfälligt (?!) hamnat högt på dagordningen. Sveriges Byggindustrier bjöd idag in till en paneldebatt där även bostads- och "alltmöjligtminstern" Mehemt Kaplan, Mp, medverkade och presenterade förslaget. Som synes nedan utgår det med ett bidrag på högre belopp till centrala Stockholm, lägre i Malmö, Göteborg och förorterna, allra lägst är det i övriga landet där de flesta vill bo. Motsvarande trappa finns för hyrestaken. Det största bidraget utgår till de minsta lägenheterna under 35 kvm och halveras mellan 35 till 70 kvm.
 
Mest pengar till Stockholm och minst till övriga Sverige?!
Medan byggföretagen nu är fullt sysselsatta med att "rigga om" färdiga projekt för att möta den nu gällande subventioneringsmodellen, i syfte att med hjälp av skattemedel och indragna ROT-avdrag, göra projekten lönsammare, väntar vi oss nu ett stopp - en broms - i byggandet. Den sortens ryckighet och kortsiktighet, har Alliansen varit tydliga med, tillhör förgången tid. Nu återinförs subventionspolitken, det beklagar jag och Centerpartiet. Speciellt som pengarna tas från vanligt folk i form av minskade avdragsmöjlgheter. Det förvandlar vita jobb till svarta och drabbar de småföretag i byggbranschen som lever på om- och tillbyggnader, renoveringar, målningsarbeten och dylikt. Det är en osäker arbetsmarknad, speciellt för unga, som också drabbas av konstadschocken i form av höjda arbetsgivaravgifter. När 2,4 miljarder dragits bort återstår 800 miljoner som troligen motsvarar intäktsminskningarna från ROT-jobben.

I den här filmsnutten på knappt en halvtimma kan ni se och höra, Mehmet Kaplan, Mp, Nooshi Dadgostar, V, Peter Wågström, NCC, Lennart Weiss, Veidekke, Ola Månsson, Sv. Byggindustrier, Leif Nysmed, S, jag och Ewa Thalén Finné, m, diskutera under ledning av Staffan Åkerlund. Om man höjer ljudet ordentligt så finns allt med utom bostadsministerns inledning och slutreplikerna. Tyvärr är det jag själv som hörs sämst. Därför skriver jag nedan lite med utförligt (på ett ungefär) vad jag sa.Jag började med att leverera en känga till regeringen för att dröjsmålet med bullerförordningen hindrar flera tusen byggklara smålägenheter. Exemplen är många och jag kommer fortsätta påminna om det bl.a i en interpellation senare i april.

"Regeringens förslag om subventioner tyder på en idéfattigdom, där de inte vill ta tag i de grundläggande problemen.
- Höga kostnadsläget där inte minst skatter och avgifter är ett område att se över, när 35 % går bort.
- Bristen på rörlighet och kärvande flyttkedjor på en allt för reglerad bostadsmarknad, där trösklarna in måste sänkas för att fler ska ha möjlighet att komma in och göra bostadskarriär.
- De fortfarande allt för långa och oförutsägbara planprocesserna som också driver kostnader .

Regeringen har inga verktyg i sin "låda". Istället använder de sin "lada" för att förvara vanligt folks ROT-pengar innan de skickas vidare som subventioner till privata byggföretag som inte ens bett om dem. 
- Åtminstone har vi inte hört det tills nu.
Subventioner driver kostnader och minskar incitamenten att bli effektivare och konkurrenskraftiga. De belönar i själva verket dem mest som inte anstränger sig. Istället uppstår fenomenet som jag berättar om tidigare, att redan klara projekt stannar upp, riggas om, för att möta ett regelverk som kan komma att ändras genom politiska beslut.

Samtidigt som de "ger" 3,2 miljarder "tar" de 2,4 från byggföretagen för de 50 000 under 25 år som utgör 20 procent av arbetskraften. "Det är en annan del av politken", värjer sig ministern genom att säga, men netto betyder det att byggindustrin förlorar pengar. Det har inte regeringen något bra svar på.

Vi behöver använda skattemedel till sådant som bygger Sverige starkare, nämligen infrastruktur, transporter och kollektivtrafik, skolor. Kort sagt det som är bra och attraktivt för de människor som efterfrågar bostäder. Så får vi fart på bostadsinvesteringar och drivkraften att bygga även utanför storstädernas centrum."

Ola Månsson, Sv. Byggindustrier, Leif Nysmed, S, jag, C och Ewa Thalén Finné, M
Framförallt Nysmed, S, talade om att sätta sig ner och diskutera, ta bort skygglappar och ideologiska motsättningar. Det är väntat och välkommet men borde skett innan den här omsvängningen skedde. Då hade vi kunnat diskutera saker som trösklar, bristande rörlighet, planprocesser, bosparande, olika beskattningar och annat som kommit i skymundan av subventionsdiskussioner. Istället köper man sig fri från problemlösningen. Jag sätter mig gärna och diskuterar hyressättningen, mot bakgrund av vad flera rapporter som allt ifrån OECD, EU, LO, Boverket och även Miljöpartiet fört fram, att vi behöver mer marknadsanpassning av hyror, andra upplåtelseformer som ägarlägenheter, bosparande. 

När endast 0,8 miljarder återstår, vad är då subventioner värda? Speciellt som regeringens ROT-trick med minskning av avdragsmöjligheten från 50 till 30 procent slår hårdare mot vanliga hushåll med blygsamma renoveringsbehov än de gör mot höginkomsttagarnas lyxrenoveringar. Vad betyder de för byggbranschen när dessa jobbmöjligheter försvinner? Det fick jag inte svar på. Nettoeffekten av regeringens politik är i själva verket ett nollsummespel. Tillbaka till GÅ!

Ola Johansson
Centerpartiet


Inga kommentarer: