torsdag 2 januari 2014

Årskrönika 2013, del 2

Som jag just fått veta att en av de mest aktiva partikamraterna här i Kungsbacka avlidit hastigt på nyårsafton, känns det tungt att sammanfatta året i en andra krönika. Den första handlade om Idéprogrammetoch vägen till ny riksdagsnominering.

Den här hade jag tänkt skulle handla om bostadspolitiken och vad jag åstadkommit under året.
Under slutet av 2012 och hela våren 2013 reste jag till olika kommuner i hela landet för att träffa byggföretagare, fastighetsägare och lokala politiker med intresse och engagemang i bostadsbyggande och planfrågor.
Bostadsturnén gjordes för att skapa en bild av vilka utmaningar som finns. Det är olika förutsättningar på landsbygden och i storstäderna, självklart, men utmaningen är att forma en bostadspolitik för hela landet. Det kommer inte att byggas mer på landsbygden om vi ytterligare försvårar bostadsbyggandet i storstäderna. Det är inte något hinder för bostadsbyggandet i storstäder om vi gör det enklare och billigare att skapa attraktiva bostäder på landsbygden.
Ett konkret resultat av bostadsturnén blev hela 29 motioner till Centerpartiets riksstämma i Karlstad i september. Svaren på dem och det särskilda bostadspolitiska yttrandet skrev jag tillsammans med Gisela Chand på Centerpartiets riksdagskansli. Under de timmar på fredagsmorgonen som bostadspolitiken debatterades lyckades jag som förste talare göra slut på den tilldelade talartiden och vid det tillfället ge dessa frågor det utrymme det förtjänar. Om det är något jag är särskilt stolt över under året är det just detta.
Det märks att samhällsbyggnadsfrågor och bostäder är sådant som engagerar Centerpartister ute i landet. Bostadspolitiken kommer att bli en het fråga i valet, men tillhör inte de områden som Centerpartiet prioriterar. Min uppgift under supervalåret 2014 blir att koppla samman bostäder med jobbskapande och miljö.
I början av juni besökte Stefan Attefall Kungsbacka. Jag ville visa honom hur en kommun som växer klarar att bygga hyresrätter och ge honom ord på vägen om hur vi klarar att ligga steget före med planer och bostadsförsörjningsprogram, när Göteborg misslyckas.
Kortare och enklare planprocesser kommer det att presenteras förslag på under våren. Det kommer också att föreslås ett stopp för kommuner att ställa särskilda tekniska krav, utöver Boverkets byggregler vid markanvisning.
Ett sådant förslag har vi varit mycket kritiska till, såvida det inte kombineras med skärpta energikrav vid allt byggande, vilket nu sker. Kommuner ställer krav för att de vet att det går och för att byggföretagen med råge klarar av att bygga med passivhusteknik. Problemet har varit att man lägger sig på olika nivåer och formulerar kraven olika.
Något helt annat: PRAO på Systembolaget, "när jag sålde sprit till mina grannar"
Stämman beslutade att uttala sig för ”en friare hyressättning med ökat inslag av marknadsanpassning”. Det betyder inte att vi vill införa marknadshyror, bara att vi ser och vill göra något åt den dysfunktionella bostadsmarknad som uppstår när bruksvärdet tillämpas fullt ut och där drivkrafterna att investera i nya och befintliga bostäder försvinner. Det finns många orsaker till att byggföretag och fastighetsägare, privata och kommunägda, drar sig för att bygga nytt och renovera hyresrätter. Jag och Centerpartiet har på senare tid uppmärksammats för att vi ser problemet och vill göra något åt det. Det är lätt att dra på sig kritik från Hyresgästföreningen och de som vill få Centerpartiet att framstå som kallhamrade marknadsliberaler.
Därför är det viktigt att poängtera att vi vill se ett fortsatt besittningsskydd och skydd för plötsliga hyreshöjningar. Det bästa vore om parterna, Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen själva tog ansvar för att stärka och utveckla hyresrätten, annars får vi uppmana Stefan Attefall att ta fram förslag på undantag från bruksvärdessystemet där det är befogat och kan bidra till att stärka bostadskonsumenten och ge henne inflytande.
Vi kämpar för dem som står utanför och inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden.
Detta får bli allt för nu. Eventuellt kommer en tredje del av denna krönika. På återseende!

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: