tisdag 31 december 2013

Sverigedemokraterna har fel!

Visst finns det problem i vårt samhälle, men dem löser vi tillsammans.

Det finns ingen massinvandring!
Sverige har en reglerad invandring som följer internationella avtal. 103 059 personer invandrade 2012, medan 51 747 utvandrade. På grund av kriget i Syrien är det fler som förväntas ta sig till Sverige under 2013 och -14. Om man är flykting, skyddsbehövande eller har andra synnerligen ömmande skäl kan man få uppehållstillstånd. Antalet asylsökande som beviljades uppehållstillstånd 2012 var 15 552. Makar, sambor, eller minderåriga barn och de som har för avsikt att gifta sig med någon i Sverige räknas som anhöriga.

Vilka av dessa som tagit sig till Sverige anser SD inte borde ha fått komma?
Idag är cirka 15 % av 9,6 miljoner invånare i Sverige utrikes födda av och då är alla nationaliteter inräknade. Sverige är ett av världens rikaste, men glesast befolkade länder. En för liten andel är i arbetsför ålder för att vi ska klara välfärden i framtiden. Vi behöver bli fler som kan arbeta, driva företag och betala skatt. Är det då rätt att skicka bort folk och i så fall vart?

Alla flyktingar lever inte på bidrag!
Som nyanländ får du cirka 8 000 kronor i månaden att röra dig med, ungefär samma som en student. Om man slår samman alla former av bidrag och stöd som går att söka kommer man upp i 22 000 – 30 000 kronor, men inte ens i teorin går det att komma upp i sådana summor, eftersom de inte går att söka samtidigt.

Sverigedemokraterna manipulerar fakta för att lura Dig.
700 000 utrikes födda var sysselsatta 2012. Många med hög utbildning har ledande positioner i näringslivet, många gör stora insatser för medmänniskor, bland annat i vård och omsorg.

Många av dessa driver företag med anställda. Känner Du någon?
Det tar alldeles för lång tid för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför vill Centerpartiet driva en politik där jobbskapande stimuleras och det blir enklare att anställa. Sverigedemokraterna är emot alla förslag som syftar till att göra det lättare för invandrare att integreras och komma i arbete. Alla underökningar visar att man tjänar på invandring, ju bättre integrationen fungerar desto bättre är det för alla.

Kvinnoförtryck är oacceptabelt oavsett religiös åskådning!
Den kvinnosyn som förekommer hos djupt religiösa påminner mycket om hur samhället såg ut här för bara några decennier sedan, då kvinnors rätt att arbeta utanför hemmet, att gifta sig med den man älskar och rätten att bestämma om sin egen kropp var mycket begränsad, även i Sverige. Våld mot kvinnor och barn förekommer, ofta är det kopplat till alkohol och utövas inom familjen.

Borde alkohol förbjudas för att sätta stopp för våld och övergrepp mot kvinnor?
I Sverige har utvecklingen mot jämställdhet gått snabbare än de flesta länder i vår närhet. Det är positivt, men det är ingen fråga som engagerar Sverigedemokraterna i Riksdagen.

Listan på SD:s osanningar kan göras längre. Du gör rätt som ifrågasätter dem.
Ingen kan förneka att partiets rötter kommer från Nynazismen, något som märks i debatten och deras sätt att sätta en felaktig bild och sprida osanningar, främst på Internet där ingen säger emot.

Från vårt idéprogram:
”Centerpartiet tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma

Fakta om invandringen finns bland annat på Regeringens hemsida, www.regeringen.se

Vill du veta mer om Centerpartiet gå in på www.centerpartiet.se, eller kontakta någon av oss.
Vill du bli medlem, SMS:a CENTERPARTIET (mellanslag) PERSONNR (mellanslag) MAILADRESS och skicka till 726 72

Ola Johansson
Centerpartiet

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ju ni som ljuger när vi inte får se vad saker kostar i samhället. vad våra skattepengar går till.
Vem som utför alla dessa hemska brott i samhället. Listan kan göras hur lång som helst.

Karin Östring Bergman sa...

Vad våra skattepengar går till är offentligt.
Dömda förbrytare är offentligt.

Ola Johansson sa...

Det stämmer som karin skriver, alla offentliga utgifter är tillgängliga. Läs dem, läs kommunala årsredovisningar. Däremot är inte de som står bakom främlingfientligheten inte offentliga. varför "Anonym"?