söndag 5 januari 2014

Årskrönika del 3 Bloggåret 2013, januari-mars

Årets första blogg den 8 januari, som tillika var en debattartikel i GT, handlade om trasslet med trängselskatter och min ilska över att Göteborgarna med tidningens ledarskribent som härförarare väljer att ensidigt riskera hela det Västsvenska paketet.
Den 21 januari hade Socialdemokraterna och deras gruppledare Mikael Damberg bestämt sig för att plocka enkla poänger på kravet att införa en absolut 30-dagarsregel för fakturabetalningar. Orealistiskt och dessutom omöjligt, att försämra svensk konkurrenskraft på det sättet.
Den 23 januari var det ett faktum att vi fått en ohelig allians kring detta. Tillsammans med de andra allianspartierna uttryckte vi vår indignation. Frågan har aktualiserats igen under senare delen av 2013 och återkommer i Riksdagen 2014.
Den 31 januari hade jag varit på bostadsturné i Skövde och fått med mig en fråga från kommunalrådet Leif Walterum (c) om bostäder till soldater i Skövde, Karlsborg och andra garnisonsstäder till försvarsministern Karin Enström (m) på frågestunden i kammaren. LEGO är ju ett sätt att koppla samman fenomenet anställda soldater med ett populärt byggmaterial.
Den 4 februari hade jag förfärdigat en teckning till Centerpartiets EU-parlamentariker, Kent Johanssons tidning ”Hemma i Europa”. Bilden föreställer människor som i vardagen möter för Europa viktiga frågeställningar.
Den 9 februari tog jag mig tid att kåsera lite grann om dilemmat med att väga olika gruppers intressen mot varann i kommunpolitiken. Den här gången mot bakgrund av den ständiga debatten om barngruppernas storlek i förskolan.
Bostadsturnén fortsatte och i slutet av februari besöktes Ulricehamn och Bollebygd 16 feb, därefter Kungälv och Stenungsund 22 feb. Intrycken därifrån ligger till grund för hur jag jobbat med bostadsfrågorna under 2013.
Bostadsturnén tog mig till Blekinge och den 1 mars skrev jag en lång redogörelse över mina möten med människor som vill skapa attraktiva boendemiljöer invid insjöstränder på landsbygden. Jag träffade fastighetsägare och byggföretagare. Det mest bestående intrycket gav nog den idérike och energiske tidigare Boverksdirektören Fredrik von Platen. Han hade mycket att säga om kvalité och effektivitet i byggbranschen. Fick också träffa honom och hans senior-kamrater som ingår i en bygg-gemenskap för att skapa gemensamma äldrebostäder. Detta i stor kontrast till det trista bemötandet jag, Carlos Andersson från Passivhuscentrum och Karolina Skog, Mp-kommunalråd i Malmö fick när vi träffade den nuvarande GD:n Janna Valic och hennes experter för att prata energieffektivisering och byggregler. Något som förde tankarna till filmen ”Jurassic Park”.
Den 4 mars hade jag varit i Malmö och träffat SKANSKA nya hem. En ny insikt där var att kommunala parkeringsnormer och krav på inomhusgarage för bilar är en kostnadsdrivare i bostadsbygget. En god översikt gavs av hur den delen av Skåne ser ut. Andra gången på mindre än ett halvår jag besökte Skånemetropolen.


Den 7 mars kom jag till Nykvarn där jag träffade de ledande Centerpartisterna och VD:n för Nykvarnsbostäder, Ann Johansson. Vart tar de gamla Nykvarnsborna vägen? - Till Strängnäs!! Det är en liten kommun som försöker vända flyttströmmarna åt sitt håll. Därefter, 12 mars, gick resan till Växjö – trästaden som lyfts fram för sina låga byggkostnader och att de profilerar sig som Europas grönaste stad. Trästadskombo till möbelmecka. I Älmhult finns IKEA. Företagsledningen ser gärna att byggbranschen och bankerna ser det långsiktiga i IKEAS etablering och får fram kapital för de bostäder som behövs. Skulle ju företaget som skapat BoKlok kunna göra själva kan man tycka.
Redan dagen efter, den 13 mars, skrev jag om besöket i Solna, där Centerkretsen med kommunalrådet Anna C Nilsson mötte upp. Lite speciellt är det att gå på kretsmöte på vår nya Nationalarena – Friends Arena. Måste vara den kommun i landet, vid sidan av de tre storstäderna (möjligen) med högst ambitioner, 3000 bostäder och enorma planer för Arenastaden.
Rekordbygge i Solnas Arenastad

Sedan var det dags för extrastämma och antagande av idéprogram. En lång och bitivs skakig resa hade lett fram till Upplands-Väsby. Skriver om den i min första årskrönika. I sammanfattningen den 24 mars konstaterade jag nöjt att denna text: "Med enkla regler och starka drivkrafter att investera i bostäder kan byggandet öka i hela landet. En välfungerande bostadsmarknad präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighet och mångfald. Det är också viktigt att kunna utnyttja attraktiva lägen för bostadsbyggande i hela landet.” blev det enda tillägg av sammanhängande text till programmet som stämman ställde sig bakom.

24 mars: Centerpartiet lyfter in bostäder i idéprogram
21 mars: Bostadsfrågor på Framtidsstämma

Den 25 mars fick trästaden Eksjö och Lennart Brogren (c), kommunens starke man ett besök. ”Det går alltid om man gör på ett annat sätt”, brukar han säga och den gamla Infanteristaden är verkligen framåt. Här finns mycket småhusindustri och träbyggnad präglar stadens vackra torg.
Sista bloggen första kvartalet 2013 skrevs 27 mars och handlade om skyddet för misshandlade kvinnor och barn och deras rätt att inte bli vräkta, enbart för att grannarna störts av den pågående misshandeln. Ett enigt Civilutskott beslutade uppmana regeringen att återkomma med förslag hur besittningsskyddet kan stärkas och regelverket förtydligas.
Detta var den första delen av sammanfattningen av bloggåret. Måhända kommer det ytterligare 3 delar.
Ola Johansson
Centerpartiet
 

Inga kommentarer: