torsdag 5 april 2012

I medmänniskans tjänst under stilla veckan

Kanske en något högtravande rubrik och säkert något som är giltigt för oss alla, inte (speciellt inte) oss som jobbar med politik på heltid. I dagens Norra Halland görs en bra och saklig belysning av politikerarvodenas storlek och relation till arbetsinkomst och nedlagt arbete. De konstaterar att de som inte drabbas av löneavdrag från förvärvsarbete (pensionärer och studerande) är de som gynnas mest av höga arvoden. Nästa logiska steg vore kanske att kartlägga åldrar och yrken hos de som har uppdrag i Kungsbacka kommun. En sådan skulle säkert visa att ett parti sticker ut i (m)ängden.

Centerpartiet som gjort betydande generationsväxlingar den senaste tiden och satsat på politikerskolor hör säkert till de partier som har högst andel förvärvsarbetande deltidspolitiker. Ändå är det huvudsakligen vi som tar oss tid att åka ut bland människor och göra studiebesök i verkligheten.
Min egen vecka som är en så kallad plenifri sådan har varit fylld av nedslag i de mest skiftande verkligheter. Ett av de mer omtumlande upplevelserna var gårdagens träff med Bosse, Bengt, Mats, Björn och de andra i Tylögruppen Halmstads AA (Anonyma Alkoholister). Det är lätt att beröras av deras livsberättelser och deras inre styrka och tro på den egna och Guds förmågor, både vid personliga snack i kompisgänget och vid själva mötet, där reglerna för samtal är ganska strikta.
Tack för att jag fick lov att komma och tackför att ni öppnade mötet och lät mig närvara och själv berätta i förtroende om min oro och farhågor över det egna livets utmaningar.
Under dagen idag besökte jag Fyrtornet i Kungsbacka. Hemmet för ensamkommande flyktingbarn. Det har ju varit en del diskussion i nationell media, bland annat SVT. kring de som arbetar och bor på de HVB-hem som även är hem för ensamkommande barn. Det ger inte den miljö som skapar goda förutsättningar för ungdomarna att etablera sig i det Svenska samhället. Fyrtornet är inte ett sådant skall sägas, här finns endast boende i kategorin, ensamkommande, som inte blandas med andra ungdomar som är kriminellt belastade eller har andra sociala problem.

Verksamheten byggdes upp från ingenting på en plats där Landstinget ägt en tomt med en läkarvilla invid sjukhuset. Den var i dåligt skick och måste rivas och ersättas med en paviljong. De 7-8 unga killar som bor där kommer dit efter att bara ha vistats ett par dygn i Sverige och inom ett par veckor är de redo att gå till skolan. Många bär på upplevesler av såväl fysiska som psykiska trauman. De har lämnat nära anhöriga i tron att så snart de kommer till Sveriga ska de kunna skicka hem pangar och börja leva ett rikt liv. Så blir det inte riktigt och det kan ge svåra skamkänslor, berättar Mia och Hanna som jobbade där idag när jag kom dit för att samtala över en kopp kaffe och hälsa på de ungdomar som kom och gick.

Asylprövningen går snabbare idag och det är positivit, samtidigt som det leder till att systemet inte riktigt klarar av att ta hand om och slussa vidare ut i andra boenden och familjehem. Lokalerna är bra, men inte riktigt anpassade för så många personer som lever så nära med helt olika förutsättningar och intressen. Konflikter kan uppstå lätt och därför behövs snart andra byggnader som ebjuder bättre plats för att aktivitet, gemenamt eller i ensamhet. Det går oftast bra för dem, men det hade varit ännu bättre om det fanns mer naturliga kontkater med Svenska ungdomar och vanliga familjer. Låt oss hoppas på och arbeta för lite av den fadderverksamhet som fanns tidigare kan återuppbyggas.

Indiustriellt byggande: Takstommen med papp, läkt och hängrännor byggs färdigt och lyfts på plats direkt. Lars Tirén visar stolt upp.
Vallda Heberg och bostadsbyggande stod på programmet i tisdags, där jag både fick titta på hur långt arbetet fortskrider med byggandet av bostäder, seniorboenden och ålderdomshem som genomförs av Eksta och NCC med partners och entreprenörer. Vallda Heberg är ett gott exempel på där ett industriellt koncepttänk förenas med högt ställda miljö- och energikrav. Något som speciellt vår bostadsminister Stefan Attefall borde titta på. Han brukar ofta påpeka att dessa intressen är motstridiga. fel säger jag och fel säger Lars Tirén som jag var där för att träffa och tala om Boverkets lågt ställda ambitioner när det gäller energikraven i BBR, Boverkets byggregler. Dessa är just nu under diskussion, eftersom Riksdagen snart skall fatta beslut om hur Sverige skall ställa sig i förhållande till EU:s direktiv om nära nollenergibyggnader. Ett område som behandlas i Civilutskottet och där jag kommer att driva på för skarpare formuleringar.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: