måndag 2 april 2012

Vindkraften bidrar i Kungsbackas inland

Dessa korta rader får väl ses som en försmak på fler inlägg senare den här veckan. Jag har förmånen att vara aktiv styrelseledamot i Löftadalens IF, en idrottsförening med fotboll på programmet, bildad 1959 och den idrottsförening som verkar i kommunens sydöstra hörn. En stor geografisk yta bestående av socknarna, Förlanda, Gällinge och Idala. Samma kommundel som berörs av den största investeringen som någonsin gjorts i Kungsbacka kommun. 500 Miljoner kronor kommer att investeras i tolv vindkraftverk, vilket ger de berörda bofasta markägarna en årlig fast inkomst på 1,8 miljoner för markarrenden.

Man hör ofta talats om att dessa vindkraftsinvesterare inte är intresserade av bygdeutveckling. Detta argument framförs av ett fåtal, som på basis av sin klimatskepsisism och vurm för kärnkraft vill hindra utveckling av förnybar energi, framförallt vindkraft. Dessa har påverkat cirka 10 % av de boende att skriva på en namninsamling mot vindkraften. Troligtvis har det skett genom en heltäckande bearbetning, by för by. Därför är det tankeväckande att det inte är fler som skrivit på. 90 % Har aktivt avstått från att ställa sig bakom motståndarsidan. En del i argumentationen för att skriva på är just det ovanstående - antydan om att det skulle finnas ett ointresse för bygden från vindinvesterarnas sida.

För Löftadalens IF är det glädjande att kunna säga att Rabbalshede kraft är ett av de tre företag som de kommande tre åren kommer att vara dräktsponsorer för både damerna och herrarna, tillsammans med Restaurang Varla och Cajom. Det andra vindkraftsföretaget, Triventus, som redan etablerat sig vid Skärsjön på gränsen mellan Fjärås och Gällinge finns med i vårt programblad som går i tryck under veckan.

Sponsringen av verksamheten i LIF är ett litet, men ändå ett bevis på att det från Rabbalshede kraft finns en god dialog med de delar av bygdens folk som är intresserade av detta. En annan sådan grupp är fibernätsföreningen som sannolikt kommer att kunna erbjuda hushållen lägre kostnader för grävning och installation till följd av att det finns anläggningar för produktion av förnybar energi som behöver snabb datakommunikation för driftsövervakning. Ingen vindkraft = dyrare bredbandsnota för hushållen.

Detta var inte avsett som ett inlägg i debatten om vindetablering i Ulvås. I den finns det betydligt fler och starkare argument att framföra. De tar vi senare och låter de partier som ännu är osäkra ta sig en funderare under april. Jag vill bara att beslut ska fattas på saklig grund och med skäl som är gångbara utifrån vårt gemensamma åtagande att skapa förutsättningar för en energiomställning där vi fasar ut fossil energi och gör oss mindre beroende av kärnkraft, genom att rätt utnyttja de goda förutsättningar vi har för exempelvis vindkraft. För det har alla partier som står bakom energi- och klimatpolitiken i Sverige ett ansvar, även lokalt.

Alla tar inte detta ansvar, vilket framgår av dagens GP: http://www.gp.se/nyheter/halland/1.903404-sager-nej-till-vindkraftspark Och den lilla minoritet som är emot påverkar lätt sådana partier som inte har förankring i bygden och som inte vet att lyssna till de som ser vad som ger utveckling och välstånd på sikt. http://www.gp.se/nyheter/halland/1.896665-de-vill-stoppa-vindkraften
Ola Johansson
Centerpartiet

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hur går dina privata ekonomiska intressen i vindkraften ihop med att du skall representera allmänheten i kommun och riksdag när det gäller vägval för energisatsningar? Kanske dags att reflektera lite?

Ola Johansson sa...

Hur resonerar du nu? Jag äger även aktier i Volvo. Får jag inte fatta beslut om trafikpolitiken då?

Ola Johansson sa...

Käre anonym, jag kan inte låta bli att komma igen. Din fråga påminner om SD:s "scoop" och jag förstår om du tycker det känns pinsamt att förknippas med dessa. Mina privatekonomiska intressen består i att jag köpt en (1) andel (aktie) i ett av verken som redan byggts vid Skärsjön. Konstnad 37 000 kronor och förhoppningen är att det ska ge en liten avkastning. Detta erbjudande har gått till de närboende i första hand och jag utgår ifrån att en sådan möjlighet kommer att finnas i Ulvås, detta för att öka engagemanget i bygden och ge möjligheter även till dem som inte är markägare att tjäna något på vindkraftssatsningen. Men som agt jag skulle vara tacksam om du utvecklade din fråga utifrån en egen reflektion. Återkommer min fråga: Jag äger ungefär 200 aktier i AB Volvo som jag fick som utdelning när jag var anställd under 80- och 90-talet. Är du inte orolig över hur mina och andra politikers ekonomiska intressen påverkar våra beslut.

Anonym sa...

Din blogg visar tydligt att du är "ute och cyklar". Du måste lära dig innebörden av begreppert "jäv". Det innebär i detta fallet att du enlgt lag rättsenligt inte kan uttala dig om vindkraften i din närhet. MAN BLIR OROLIG ÖVER KOMPETENSEN HOS VÅRA POLITIKER. Dina kunskaper om energisystemet i allmänhet och vindkraftens roll i synnerhet verkar vara minst sagt rudimentära. Men värst av allt är att du verkar negligera den oro som allmänheten känner inför ett ingrepp i miljön som Ulvåsprojektet skulle innebära.

Ola Johansson sa...

Det här är verkligen dumt. Anmäl mig då. Jag äger en hundradel av ett halvt vindkraftverk bland de fyra som redan är byggda vid Skärsjön. Du talar om jäv!? Tusentals människor äger andelar i vindkraft runt omkring i landet och deltar självklart i debatten och uttrycker en åsikt (något du påstår att jag inte får). För övrigt hör jag inte till de som beslutar om det aktuella projektet, eftersom jag inte har några kommunala uppdrag. Så oavsett din fantasifulla tolkning av begreppet jäv så stämmer det inte. Du hör väl själv hur dumt det låter.

Ola Johansson sa...

Förresten undrar man ju vad det är för en fegis som inte kan stå för sina anklagelser.