onsdag 11 april 2012

Naturreservat eller landsbygdsutveckling?

Man borde väl låta bli att fortsätta diskutera vindkraft, men det är svårt att låta bli efter att ha läst uttalanden i pressen från allianskamrater i Folkpartiet och efter att på Tommy Rydfeldts blogg ha blivit anklagad för att springa i egna ärenden.

Det senare kan jag med kraft dementera. Jag önskar tvärtom jag vore mer av en företagare eller entreprenör, men det har visat sig att jag passar bättre som en drivande arbetstagare som är beredd att mer eller mindre framgångsrikt åta mig arbetsledande och säljande roller. Jag har åtminstone haft och har en vanlig anställning i ett "riktigt jobb". Min erfarenhet av näringsverksamhet har begränsats till en F-skattsedel för verksamhet inom reklam och likande verksamhet, när jag ritade gubbar och tekniska instruktioner till tidningar och småföretag i Kungsbacka med omnejd. Det är nästan så det känns hedrande att nämnas ihop med betydelsefulla företagare som förknippats med Centerpartiet från tid till annan. Tack för det Tommy!


Viss förståelse måste man ändå ha för markägar- och företagarintressen i fallet med Vindkraftsetableringen vid Ulvås mellan Förlanda och Idala. Det är beklagligt när man genom politiska beslut i det närmaste dömer markägare till näringsförbud, när man gör om deras skogsfastighet till ett naturreservat, trots att det kännetecknas av extensivt skogsbruk och en genomkorsande högspänningsledning från det närliggande kärnkraftverket. Jag har vid ett flertal tillfällen varit i området (till fots i bil och på min MTB-cykel) och har svårt att förstå vilka naturvärden det är man talar om här. Vad jag förstår så är inte Folkpartiets ställningstagande grundat på någonting annat än hörsägen från den grupp som är uttalade motståndare. Tvärtom har den Folkpartist som faktiskt deltagit i mötena (Kent Adolfsson) uppfattats som ganska positiv. De människor jag möter har endera inga problem med- eller ser det positiva i att man investerar i glesbygd så att skogsmarken kan användas bättre, både till skogs- och elproduktion.

Ny elproduktion är viktigt i vår landsända som förfördelats genom elprisområdesindelningen. Det enda som på sikt kan kompensera de högre elpriserna här är utbyggd produktionskapacitet och bättre infrastruktur för överföring mellan elområdena. Det som gör bäst och snabbast resultat är utbyggnad av förnybar elproduktion med hjälp av vindkraft, som inte lämnar vare sig avfall, eller svåromhändertagna anläggningar efter sig, där det funnits. Lägre elpriser blir resultatet om vi släpper fram vind i bra lägen.

Att inte vindkraftsföretagen tar hand om sin anläggning vid skrotningen är en av många  myter som spridits och som tyckts ha påverkat de som har dålig lokalkännedom. För att ytterligare illustrera detta så lägger jag här upp tre bilder som ganska väl illustrerar hur det ser ut längs Hultåsvägen. Lägg märke till kraftledningen. Var det någon som protesterade eller skrev namninsamlingar när den drogs fram? Alla som står under en sådan vet att där vare sig är tyst eller fritt från elektromagnetiska fält.

Råö som tidigare varit en faktor att räkna med i de här sammanhangen ligger så långt från Ulvås som man kan komma. Ingen plats, förutom möjligen i kommunens nordöstra hörn, ligger längre från radioteleskopen på Onsala än denna. Ska vi gå på vad som står i den i veckan fastställda översiktsplanen så är detta ett synnerligen bra läge för vindkraft i Kungsbacka. Det är det också om man tar hänsyn till vindförhållandena. Det har en god potential att i hög grad bidra till elproduktionen, nationella miljömål och internationella åtaganden. Någonstas är det skrivet att motsvarande 6000 villor skulle kunna få sin elförsörjning från de 12-13 verken. Detta säger några politiker nej till med stöd av helt nya skäl som inte anförts i samband med att ÖP:n arbetades fram, kompromissades i Alliansen och med oppositionen för att sedan klubbas, enbart med SD som motståndare. Vad är värdet på planen kan man undra?

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: