lördag 6 februari 2010

Centerpartiet upprustar vägnätet

Åsa Torstensson vår Infrastrukturminister har sett till så det finns pengar för att rusta upp landets vägnät och järnvägar. Det har inte funnists sådana ambitioner tidigare och när det gällt stora projekt har det varit mycket snack men inga pengar.

I dagens Göteborgsposten uppmärksammas vägföreningarnas behov. Läs mer:
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.305301-vill-ha-hogre-bidrag?articleRenderMode=default

Centerpartiet väckte frågan i Kungsbackas egen alliansregering och nu är vi gemensamt på väg att ta fram förslag på hur alla vägföreningar ska kunna få stöd att standardhöja sin väg. Det är i synnerhet en fråga för våra tätorter, mer än för landsbygden. Åtskilliga mil finns av samfälld väg, bara i Kullavik. Andra hallandskommuner ger bättre stöd än Kungsbacka. Vissa som exempelvis Laholm har helt tagit över ansvaret för vägnätet. Så långt kanske vi inte ska gå här, men frågan är hur länge det går att rekrytera folk som kan ta på sig ansvaret att sitta i vägföreningens styrelse som ordförande eller kassör, representerande 100-tals fastighetsägare.

Centerpartiet gör skillnad!

Inga kommentarer: