fredag 5 februari 2010

Landsbygdspartiet Centern

I år firar centerpartiet 100 år i Sverige. Ett sekels kamp för att ge landsbygdens folk möjligheter och för att knyta ihop stad och land. Inget annat parti har tagit på sig den rollen och inget parti har visat några ambitioner att göra det heller. Det påstår att ett nytt Landsbygdsparti är under uppbyggnad och det påstås att Svergiedemokraterna försöker etablera sig där missnöjet gror på lansbygden. De som låter sig lockas av dessa partiet inser inte att landbygdens framtid hänger just på kopplingen mellan stad och land. En öppen attityd och en tro på entreprenörskap och småföretagande som en drivkraft i all utveckling, även på landsbygden.
Eskil Erlandsssons vision om "matlandet Sverige" är ett exempel på hur man kopplar samman, konsumentmakt, företagande och hälsa med landsbygdens utveckling. Detta på ett sätt som sätter Sverige och Sveriges landsbygd på världskartan.
Vi har tagit fram en landsbygdsstrategi med över 200 åtgärder, regelförenklingar och skattesänkningar har kommit landsbygden till del. Bredbandssatsningen och satsningen på bättre underhåll av vägar som Åsa Torstensson levererar är syftade att stärka landet - landsbygden och öka konkurrenskraft och attraktionskraften för alla landsändar.
Andreas Carlgren har vågat fatta beslut i den svåra rovdjursfrågan. Alla partier är överens om att det ska finnas licensjakt på varg. Vår fauna skall vara livskraftig och samspela naturligt med människor, i harmoni och god ekologisk balans. Vargfrågan är kanske det bästa exemplet på när vi tar landbygdens frågor på största allvar och vågar agera.
Centerpartiet behöver nu lägga fram bevisen för vad vi uträttar och vill uträtta med fortsatt regeringsansvar. Väljarnas dom faller säkert till vår fördel den 19 september.

Inga kommentarer: