onsdag 16 december 2009

Enkelspårig diskussion

Mötet vi hade idag sammanfattas med att vi alla är överens om att det är viktigt att inte riskera tidtabellerna, samtidigt som vi måste göra vad vi kan tillsammans för att tillgodose kravet på tågstopp mellan Kungsbacka och Varberg med de tekniska förutsättnigar vi har nu, d v s trångt på spåret mellan Kungsbacka och Göteborg, samt enkelspåret söder om Varberg. En öppen, lösningsorenterad diskussion, där alla fakta och möjligheter värderas utifrån sina fördelar och eventuella nackdelar inleds efter helgerna. Ingenting är uteslutet längre, tack vare ett öppenhjärtligt samtal i eftermiddag mellan Banverkets regionala och nationella representanter, Hallandstrafikens ordförande Tore Fritzson (c) och mig själv som representant för Kungsbacka kommun. Namninsamlingen från Åsa med 3 000 namn lämnades över till Björn Östlund BV:s chef för Leveransdivisioen och tf GD. Sedan hoppas ju alla att det beviljas medel för satsning på dubbelspåret i Varberg, med tillhörande tunnel. Medfinansieringen är generös från Varbergs sida och därför blir statens kostnad låg, men trots det finns dubbelspåret "bara" med i +15 - alternativet. Något defintivit besked om fiansieringen av stationer mellan Kungsbacka och Varberg fick vi inte. Först måste vi få lov att stanna tåget.

Inga kommentarer: