tisdag 15 december 2009

Folkhälsopolicyn förpliktigar

En vecka kvar till jul lite drygt och passande nog på sista Kommunstyrelsemötet var det Hälsofrågorna som vållade diskussion. Innevånarnas hälsa, det förebyggande, det beteendepåverkande och det avhjälpande och vårdande arbetet är en angelägenhet för hela kommunen och alla verksamheter. Vem som ska svara för samordningen av Kungsbackas hälsoarbete rådde det oenighet kring. Socialdemokraterna önskade lägga det ansvaret på Kommunstyreslens förvaltning under en kommundirektör som ibland kritiseras för att ha en alltför stor och vidlyftig förvaltning. På vilket sätt arbetar de konkret med hälsofrågorna? Nej, majoriteten ville lägga ansvaret för att arbeta med hälsofrågorna och samordna de övriga på Nämnden för Fritid, där redan livsstilsenheten finns och mång arbetar med förebyggande hälsoarbete. En annan sak som vållade diskussion var Kb:s motion om folkhälsokontroller till de över 65. Jag menar att det förebyggande hälsoarbetet syftar till att se till att människor blir just äldre. Är det då gruppen över 65 som ska särbehandlas. Jag vet inte. Hur som helst behövs bättre svar på motionen innan den kan föras upp i fullmäktige. Att det är Kb som lagt den ska inte ha någon betydelse.
Ett par av motionerna som behandlades idag har behövt mer än ett år för att besvaras, varav merparten av tiden gått åt på just Kommunstyrelsens förvaltning. Pinsamt! Var det någon som sa att de skulle ha mer att göra?

Inga kommentarer: