tisdag 6 juni 2017

Svar till Jesper Lindeblad i Åsa om tågstopp vid Kläppa

Hej Jesper
Ursäkta att jag dröjt med svaret och tack för enträgna påminnelser. Man får många mail och det finns endast tid att besvara de som är direkt riktade till mig personligen och som rör de ämnesområden jag som riksdagsledamot kan påverka. Dit hör tyvärr inte frågan om fler tågstopp i Åsa, men jag debatterar gärna saken offentligt. Vill dock göra klart att jag inte har något som helst ansvar för vare sig kommunernas, eller regionens beslut längre.

Som du nog vet var det jag som kommunalråd och Centerpartiets dåvarande ordförande i Hallandstrafiken Tore Fritzson som genom enträget tjat på Trafikverket fick dem att medge att det fanns ett utrymme i tidtabellen att stanna tåg fler ställen (något som deras experter bestämt förnekade) och av de stationslägen som vi redan tidigare utrett blev det Åsa som fick stationen och efter överenskommelse med ägarna till Öresundstågen blev det tågen som vänder i Halmstad som stannar.

 De stationer som pekades ut i stationslägesutredningen var utöver Kläppa, Väröbacka och Frillesås. I brist på andra alternativ från de övriga kommunerna (Getinge nämndes) så hamnade alla i Norra Halland. Laholm och Falkenberg har sedan en tid förlagt sina stationer utanför tätorten, eftersom banan inte längre går igenom. För dem har markinlösen och lokala protester satt djupa spår och framförallt Falkenberg har med argumentet ”kortare – max 1 tim. – restid till Göteborg” varit argumentet. Det är nog förklaringen till partikamraten Ingemar Johanssons starka ställningstagande. Jag beklagar det men förstår samtidigt att dom som i varje fall till en del tillhör samma arbetsmarknadsregion som vi – Göteborg – vill ha kvar sina korta restider nu när dom fått det. Dom har inte på samma sätt som vi lyckats förmå kommuninvånarna att ställa bilen och åka tåg.

Som jag bedömer det så blir det svårt att ändra på det. Man tycks mena att säger vi ja till fler stopp i Åsa så blir det ännu fler i Halland, för att inte tala om i Skåne. Det har blivit en principsak och det tycker jag är olyckligt.

Det jag och vi tillsammans kan verka för är en tätare trafik med ett nytt tågsystem som vi kan kalla för en Hallandspendel. Den kan handlas upp av Västtrafik genom Hallandstrafiken, köras av Hallandstrafiken som ett nytt system, eller handlas upp genom Hallandstrafiken av de kommuner som vill ha den, t.ex. Varberg och Kungsbacka. Det kommer ju att hända mycket även i Varberg den dagen det blir en tunnel och en ny station. På samma sätt kan man göra i Södra Halland där Pågatågen i Skåne ibland vänder i Halmstad. Då kan Falkenberg stå där som staden utan pendelförbindelser, eller bli den knutpunkt där tågen möts. Från glesbefolkade kommuner med liten befolkningstillväxt är det svårare för oss att få förståelse. Det knorras lite i Hylte och även i Laholm, medan Halmstad borde vara på vår linje.

Bra att vi håller tryck i frågan. Det bästa vore om vi lyckades övertyga resten av Halland att om länet ska växa till en halv miljon invånare och generera skatteintäkter som stärker vård och välfärd i Regionen så behöver vi göra fler orter attraktiva att bosätta sig i, även om man väljer att tjäna sitt levebröd i exempelvis Göteborg. Det handlar om att sätta en positiv bild av Kungsbacka och förmå andra att tänka likadant som vi. Här har vi en gemensam uppgift.

Senast Kommunstyrelsen i Kungsbacka hade möte lades ett förslag från M som kunde tolkas som att de inte vill ha fler stopp. Därför tvingades Centerpartiet att tillsammans med L lägga ett motförslag. Det är Moderaterna som har ordförandeposten i Kungsbacka kommun, i Hallandstrafiken och i Region Halland. Det är deras attityder som är fel, inte viljan hos Centerpartiet. Du kan lita på mig och de andra som har makten att bestämma att vi gör vad vi kan, men Halland är avlångt. Alla begriper inte varför Kungsbackas lojalitet gentemot övriga Halland är viktig. Det vore synd om länet som gör mycket bra tillsammans sprack isär på ett enda tågstopp.

Hälsningar Ola

Inga kommentarer: