lördag 27 maj 2017

Jag har siktet inställt mot 2018-22


Nomineringsprocessen inom Centerpartiet i Halland har börjat. Vilka som kommer att ställa upp till val är inte klart, men att både Harald Lagerstedt i Varberg och Millis Wernersson i Falkenberg väljer att lämna sina kommunala uppdrag för att kandidera till Riksdagen är välkänt. Dom, precis som jag har kommunal erfarenhet och det är något som saknas i rikspolitiken. Speciellt när det gäller bostadspolitiken som är mitt huvudområde. För de som tycker det är en viktig fråga borde jag vara ett starkt namn.
 
Centerpartiets uppgång är glädjande och välförtjänt. Kungsbacka är ett av de områden i landet där det går bäst och vi har en stor potential som vi hoppas kommer att ge resultat på valdagen. Men dit är de ännu en tid så jag väljer att inte ge mig in på att räkna mandat. Det är avancerad matematik så huruvida det andra C-mandatet finns inom räckhåll bör vi låta vara osagt. Jag siktar på valsedelns förstaplats och att kunna erövra de flesta kryssen på valdagen.

Det behövs både erfarenhet och nytänkande i såväl riks- som läns- och kommunpolitiken. Vi har många nya medlemmar som vill och förtjänar att ta en plats. Jag hoppas jag kan bidra ännu ett tag med erfarenhet och inspiration endera från min riksdagsplats, eller det uppdrag Centerpartiet och väljarna tycker jag ska ha efter valet. Jag har kvar min anställning i näringslivet och har under åren skaffat mig ett stort nätverk, så jag är inte orolig för egen del.

Kungsbacka bedöms vara en av de kommuner i landet där potentialen för Centerpartiet att växa är allra störst. Även Halmstad har en stor befolkning. Hur man röstar i dessa båda kommuner som tillsammans har över hälften av länets invånare, kan vara avgörande för hur det går för Centerpartiet. Men Halland är stort och varje röst räknas från Femsjö till Fjärås.
 
Men dit är det ännu lång tid, partidistriktet ska tillfråga de som nominerats. Först därefter vet vi med säkerhet vilka personer som får delta i de olika medlemsomröstningarna till kommun-, region och riksdagsvalet. Sedan blir det valberedningarnas uppgift att rangordna kandidaterna till ett förslag som ska underställas de valda ombuden på nomineringsstämmans beslut. Tillsammans blir vi starkare och oavsett vad som sker på vägen fram ska vi jobba för seger och ett ledarskap för Sverige.

Ola Johansson
 

Inga kommentarer: