fredag 17 februari 2017

Nu ska barnäktenskap förhindras


Idag träffade jag, med de övriga allianspartierna regeringen med statsråden Morgan Johansson och Åsa Regner (S) ett möte om barnäktenskap. Deltog gjorde även regeringspartiernas representanter i Civilutskottet. SD var inte inbjudna. Bakgrunden är att Liberalerna genom ett s.k. utskottsinitiativ krävt att riksdagen stiftar lag som täpper igen de luckor som idag möjliggör att äktenskap med barn som ingåtts utomlands kan accepteras i Sverige.

Alliansen fick på mötet ett visst gehör för kravet på snabbare handling för att inga barn under 18 år ska kunna räknas som gifta i Sverige. Regeringen meddelande oss som deltog på mötet att de tänker tillsätta en utredning där detta uppdrag ingår som en del och att den ska behandlas i ett snabbspår. Det är oacceptabelt att det finns svagheter i regelverket som gör att vissa barnäktenskap fortfarande godkänns i Sverige även om de är ingångna utomlands.
 
Bra att Justitieministern nu reagerar snabbare nu efter våra gemensamma påtryckningar.
 
Centerpartiet har med övriga Alliansen på förslag från Liberalerna tagit initiativ till lagstiftning direkt i riksdagen. Efter dagens möte ser det ut som att regeringen nu skyndar sig och tillgodoser Alliansens förslag. Det var ett konstruktivt möte. Regeringen går på vår linje, vilket är bra fast regeringen hade kunnat göra någonting åt det här långt tidigare, när de såg hur situationen såg ut för många av de flickor som kommit till Sverige på senare tid. Det viktigaste för de berörda barnen är att Morgan Johansson och Åsa Regnér till slut agerar, nu när vi i Alliansen har satt press på dem.

För Centerpartiet har det varit centralt att stoppa att barn under 18 år kan räknas som gifta i Sverige. Alla barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Att exempelvis bli bortgift mot sin vilja är att få sin framtid fråntagen. Det kan vi aldrig acceptera!

Socialtjänsten har en roll i arbetet och och det får inte hända att barn rutinmässigt placeras hos män de anses gifta med, trots att äktenskapet inte är giltigt enligt svensk lag. Det kan därför behövas en översyn av LVU för att garantera att barn inte ska placeras med närstående på ett sätt som i praktiken innebär att vi tolererar dessa barnäktenskap. Här har Socialtjänsterna en uppgift att se över sina rutiner så att dessa barn kan komma till tals och att man in enlighet med vad FN:s barnkonvention, ser till så barnets bästa kommer främst.

Vi håller trycket uppe och kommer följa regeringens arbete noga. Om den inte levererar måste utskottet återta initiativet och se till så att Riksdagen beslutar om lagen vi kräver.
 

 

 

 

Inga kommentarer: