måndag 30 januari 2017

Gärna sänkt reavinstskatt men först en rejäl förhandlingsvilja

Peter Eriksson öppnar i DN-intervju för att sänka reavinstskatten "rejält". Utan att vidare precisera hur mycket och hur detta ska finansieras. Antar att det är kring detta han önskar en uppgörelse med oss, men innan en sådan blir aktuell måste korten synas bättre. Det är självklart välkommet att sänka eller helt ta bort flyttskatterna, det är Centerpartiets politik sedan läge. Jag menar till och med att det är hög tid att diskutera en ny skattereform för bostadsmarknaden, som syftar till att hejda prisutvecklingen och öka rörligheten, samt främja nyproduktionen. Det behövs finansieringsmodeller som gör att även små byggherrar i hela landet ser en lönsamhet med att bygga bostäder.

Det behövs samtal och uppgörelser ja!
Men när Peter Eriksson väljer att lyfta fram byggbonusar och subventioner som de främsta exemplen på hur staten kan blanda sig i så skjuter han sig i foten. Kring en sådan politik vill vi inte anträda en parningsdans. För att det på nytt ska kunna bli samtal om bostadspolitiken måste han inse att även hyressättningen och Hyresgästföreningens föhandlingsmonopol är en del i problemet som orsakar bostadsbrist och låg rörlighet. För att pensionären ska ha någon nytta av den lägre skatten behöver det finnas attraktiva hyresrätter att tillgå och de byggs inte med bruksvärdeshyror.

Det behövs fler regelförenklingar, en översyn av bullerriktvärdena, ett förenklat strandskydd, kortare överklagandeprocesser, snabbare planarbeten och bygglovsprövningar, etc. Centerpartiet har förslagen och kring dessa kan vi nog diskutera en runda eller två, men då behövs mer i inviterna är det här från bostadsministerns sida.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: