söndag 7 september 2014

Stoppa masslögnen

Vi har nu hört och sett Jimmie Åkesson framträda i olika debatter och TV-utfrågningar. Aktiv och intresserad av en enda fråga, men lika ointresserad av verkligheten är han av vad som händer i vår omvärld, exempelvis Ukraina som är i vårt närområde, där han ständigt upprepar att vi ska hjälpa till. - Hur, Jimmie?!

Sverigedemokraterna ställer kostnader mot andra utgifter i samhället, poliser, försvaret, vård, äldreomsorg och skola. Särskilt arg blir jag när de använder mina egna äldre anhöriga i omsorgen för sin smutsiga och felaktiga propaganda. Näringsbrist har inget med resurser att göra, det handlar om kunskap om vad som sker med vår matlust, när kroppen och huvudet åldras. - Vad vore äldrevården utan de tusentals människor från andra länder än Sverige som dygnet runt, sju dagar i veckan skänker glädje och ger våra gamla ett gott och värdigt liv? Ställ den frågan till Sveriges pensionärer, Jimmie!
Sverige är det land i Europa som har bäst ekonomiska förutsättningar att investera för framtiden. Stärka välfärden, säkra pensionerna och bekosta offentliga utgifter kan vi, när många arbetar, fler startar företag, investerar, anställer, genom att handla och utbyta erfarenheter med vår omvärld. Frihandel, rörlighet och samarbete bygger långsiktigt fred, frihet och demokrati. Det är när kulturer möts vi lär av varandra och kan utveckla samhället. Detta har Alliansen, med Fredrik och Annie i spetsen klargjort med skärpa.
Spelar det någon roll om jobbskaparen kommer från Kabul, Krakow eller Kullavik? Med en politik som förenklar för företagande, erbjuder låga trösklar, öppnar för arbetskraftsinvandring och rörlighet, får vi de resurser som behövs för att långsiktigt utveckla välfärden. SD:s falska matematik lurar oss att tro på en masslögn.
Över 600 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag. Tillförlitlig forskning visar att de statsfinansiella effekterna av migrationen är försumbar över tid. Risken för utlandsfödda att hamna i bidragsberoende är inte större än för oss som är födda i Sverige. Istället står intäkterna till samhället i proportion till hur väl vi lyckas med att skapa arbeten och skaffa fram bostäder.
Till sist en eloge till Ästad Gård som investerat och driver asylboendet på det gamla Liahemmet utanför Fagered, där de skapar arbeten på landsbygden. Det viktiga är inte driftform och affärsmässighet utan kvalité och resultat.
Ola Johansson
Centerpartiet

2 kommentarer:

Andreas sa...

Nu har jag visserligen alltid röstat på MP förutom i detta val då jag röstade blankt men det är ju den typen av felaktiga påståenden som du sprider som även fick mig att lämna MP.

Du skriver:

"Sverigedemokraterna ställer kostnader mot andra utgifter i samhället, poliser, försvaret, vård, äldreomsorg och skola. "

Ja, det gör alla partier i sin budget. Det är vad fördelningspolitiken går ut på.

"Särskilt arg blir jag när de använder mina egna äldre anhöriga i omsorgen för sin smutsiga och felaktiga propaganda."

Det kan tyckas vara osmakligt men då jag känner personer som har insyn i flera kommuners nämnder så vet jag också att det ofta är åldringarna man skär ned på för att finansiera ökade kostnader för asyl- och anhöriginvandringen.

"Näringsbrist har inget med resurser att göra, det handlar om kunskap om vad som sker med vår matlust, när kroppen och huvudet åldras."

Det stämmer att de inte har något direkt samband så det var dålig argumentation av Åkesson. Däremot finns det ett indirekt samband då bristande resurser gör att man inte kan satsa på internutbildningar.

"- Vad vore äldrevården utan de tusentals människor från andra länder än Sverige som dygnet runt, sju dagar i veckan skänker glädje och ger våra gamla ett gott och värdigt liv?"

Äldrevårdens problem är dock inte främst brist på personal utan brist på ekonomiska resurser för att rekrytera personal. Det finns givetvis många invandrare som gör en stor insats i vården men ser man till hela gruppen så bidrar de till en nettobelastning på välfärden. Detta pga den dåliga integrationen som trots allt pågått under decennier.

"Tillförlitlig forskning visar att de statsfinansiella effekterna av migrationen är försumbar över tid"

Vilken forskning hänvisar du till då? I övrigt så finns det ingen forskning som visar vad invandringens effekter kommer att bli på lång sikt då det går emot en av migrationsforskningens viktigare slutsatser: att effekterna av migration är unik för plats och tid.

Sen är frågan vilket Sverige vi vill ha. De visioner du presenterar i detta blogginlägg går inte att förena med en stark välfärdsstat eller en hållbar utveckling. Hållbarhetsforskare på exempelvise CASSE talar numera om att västvärlden ska begränsa migration så den inte längre skapar befolkningstillväxt eftersom befolkningstillväxt är en form av ohållbar utveckling.

Anonym sa...

Du är ju en masslögn hela du. :D