tisdag 16 september 2014

Hela landet ska leva, eller..

Centerpartiet gick till val på tre huvudfrågor, jobben, miljön och hela landet. "Hela Sverige ska Leva" heter en organisation som är aktiv med lokala utvecklingsgrupper och en framstående lobbying. På landsbygdsriksdagen i Sandviken i våras upplevde jag själv hur ett massivt motstånd mot SD:s politik och företrädare demonstrerades. Själv är jag ordförande i en av den svenska landsbygdens mest spridda och stabila organisationer, Bygdegårdarnas Riksförbund, som genom sitt arbete med ungdomar, kultur och mat främjar mångfald och öppenhet i våra 1420 hus och samlingslokaler. 

Det nya landsbygdsprogrammet, delvis finasierat av EU, har tack vare Centerpartiet fått ett tillskott med 2,8 miljarder och är därför utökat för att kunna fortsätta bidra till att stärka miljöinsatser, jordbruk och landsbygdsutveckling. Bland annat satsas det 3,25 miljarder på bredband och 700 miljoner på kommersiell service på landsbygden. Vi har arbetat aktivt med livsmedel, villkoren för jordbruk, turism och annat landsbygdsföretagande, inte minst möjligheten också för de utanför städerna att välja vård, omsorg och skola.

Det finns idéer och förslag för fortsatt utveckling av Sveriges småorter, brukssamhällen, städer och regioner utanför storstäderna. Ett rättvist skatteutjämningssystem, satsningar på infrastruktur, att säga nej till förslag som hotar företagande och boende, exempelvis kilometerskatt, bensinskattehöjningar, skatter och pålagor för de som bor och verkar på landsbygden är Centerpartiets budskap till väljarna på landsbygden. Det har funnits åtskilliga skäl för dessa att välja Centerpartiet. Många har gjort så, men långt ifrån alla.

Istället har de valt att lägga sina röster på ett parti som vill begränsa asylinvandringen och är kritiska till arbetskraftsinvandring och den rörlighet som följer av vårt EU-medlemsskap. Det är påtagligt hur Sverigedemokraterna röstats på i områden där asylinvandrare är ovanliga, men där det lokala näringslivet inte sällan influeras av personer som invandrat tidigare. Man har lagt sin röst på ett parti som vill hindra en invandring de varken har upplevt eller rimligen kan veta något om konsekvenserna av. Detta till skillnad från orter och bygder där olika språk talas i skolorna, där människor av olika härkomst hör till vardagen och där grannen, arbetskamraten eller bästa vännen kommer från ett annat land än Sverige. 

Landsbygdens folk har i större utsträckning än storstadens valt att rösta emot en generös asylpolitik där vi tar ansvar för de mest utsatta och förföljda. Man måste fråga sig varför. Vad tjänar det till att driva tesen att hela landet ska leva om det inte efterfrågas av fler? Vi måste försöka förstå vad som sker och ha tålamod i kampen att övertyga fler om att det öppna och toleranta samhället både är vår historia och vår framtid.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: