tisdag 29 april 2014

Jobbigt med fler bostäder tycker S, Mp och V

Regeringen föreslår efter utredning förenklingar i Plan- och Bygglagen som syftar till att bygglovsbefria en mängd åtgärder som ska underlätta bostadssituationen för människor på ett praktiskt och enkelt sätt. Exempelvis spinner vi vidare på den omåttligt populära (men då starkt ifrågasatta) "Friggebodsreformen", genom att tillåta byggnader med en standard som en mindre bostad på maximalt 25 kvm på din fastighet, förutsatt att den inte står närmare tomtgräns än 4 meter. En del andra restriktioner finns, men i övrigt ska den endast vara anmälningspliktig till byggnadsnämnden, något bygglov krävs inte. På samma sätt ska en eller två takkupor kunna byggas och ytterligare en bostad ska kunna inrättas i en och samma byggnad. Det även om det står i strid med gällande detaljplan.

Idag var Bostadsministern Stefan Attefall hos Civilutskottet, tillsammans med sina egna experter, Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting för att svara på frågor. Jag kommenterar den frågestunden i den bifogade filmsnutten, lite längre ner här en textutläggning med lite kompletterande reflexioner kring de s.k. "Attefallshusen".Det är svårt att i förväg föreställa sig hur den här frihetsreformen kommer att utvecklas. Kommer kompletteringsbyggnaderna att användas för kontor och verksamheter i nystartade småföretag? Kommer dagbarnvårdare att kunna använda dem för barnverksamhet, blir det vävstugor eller pingisrum, med kök och badrum, eller festlokaler? Kanske det rent av blir fråga om bostadshus, för tonåringen, den lilla familjen, en äldre släkting eller sommargäster. Oavsett vilket kommer vi att få nya, små men fullt moderna och funktionsdugliga hus som människor kan bo i om de vill, i en del fall tillgängliga för uthyrning.

Områden som reglerades i detaljplaner från 60-, 70- och 80-talen, kommer att kunna utnyttjas för att få ut mer av den bebyggelse som en gång redan planerats, men är omodern och ineffektiv.

Kritikerna inom Mp, V och S menar att det är bekymmersamt när belastningen på VA-nätet och kollektivtrafiken ökar. Istället borde en sådan effekt vara ett tecken på att man lyckats.

-Att det blir fler som använder toaletterna och åker med bussarna är väl bra!!

Eller är det jobbigt...
..att grannarna klagar över att de fått fler grannar att klaga över inpå huskuten..
..att kommuner ska behöva rusta upp och bygga ut VA-näten för att fler moderna snålspolande toaletter installerats som fler använder sig av..
..att det blir ett större underlag för de redan befintliga busslinjerna, eller ännu värre, att man måste bygga ut med mer kollektivtrafik..
..att människor som är i behov av en bostad får möjlighet att flytta in i ett modernt och nybyggt hus och hyra in sig, eller bo kvar, fast i en egen lya..
..att nya hållbara och energieffektiva hus byggs i omoderna bostadsområden.
..att redan antagna detaljplaner och beviljade bygglov utnyttjas bättre..
..att byggnadskontoren får mer att göra med att ta emot och registrera bygganmälningar för att fler människor får bostäder i redan befintliga områden?
(..plats för fler förslag...)

Ja listan över bekymmer och besvär kan göras lång när kverulerande Sossar och Miljöpartister får hålla på. I själva verket är allt det här bara bevis på att de är rädda för att Alliansens bostadspolitik är framgångsrik.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: