måndag 28 april 2014

Släpp sargen - skaffa fram bostäder åt flyktingar

Hälften av de flyktingar som bor på olika asylboenden i Halland, 483 stycken, har redan fått permanent uppehållstillstånd. Skälet till att de bor kvar är att de inte ännu blivit kommunplacerade.

De har möjlighet att slå sig ner och bygga en framtid i Sverige, men har inte fått någonstans att börja den resan.

De kommunplacerade som hitills kommit till vår hemkommun under 2014 är 11 st. Det är en mer än till Laholm och 179 färre än till Hylte.

Det är inte min sak att rescensera Kungsbacka kommuns prestationer i avtalsskrivandet med Migrationsverk och överenskommelser med Länstyrelsen i Halland. Jag vet att det inte saknas ambitioner och jag tror mig veta att det finns en önskan att mottagningen ska ha kvalité och att den ska ske på ett sådant sätt att man kan få fram lägenheter i vårt bestånd av hyresrätter utan att allt för brutalt stöka runt i bostadskön. Kungsbackas arbete hittills med ensamkommande barn imponerar, t.o.m. på Länsstyrelsen.

Är det ambitonen om hög kvalité som blivit problemet? Man kan fundera över vad de 483 individer som sitter kvar på asylboenden tycker om att bo där, jämfört med att få en enkel bostad i någon av de sex fina hallandskommuneras mindre orter. Nu tror jag inte att det finns så många tillgängliga lägenheter centralt, eller i någon av Kungsbackas övriga orter. Möjligen kan det finnas hus och bostadsrätter till salu, men sällan till ett pris som är överkomligt för en person som inte ännu har fått en fast inkomst från ett arbete.

Hylte ligger på en nivå i sitt flyktingmottagande som är mer än 3 gånger högre än rikssnittet, medan Kungsbacka liksom de övriga Hallandskommunerna är under snittet, men även där är vi i en särställning med knappt 1/4 av riket. Det är inte en position att vara stolta över och det vet de flesta om.

Det är lovvärt med en hög ambitionsnivå när det gäller att ha kvalité i mottagandet, men det räcker inte och det duger inte om alla resonerar på samma sätt som vi hittills gjort i Kungsbacka. Då skulle situationen i landet varit ännu värre. Det finns för i år 700 platser att förhandla i Halland, men ännu är det bara avtalat om 330 med kommunerna.

Det är dags att släppa sargen i bostadsfrågan, erbjuda privata och kommunägda fastighetsägare samt byggföretag möjligheten att uppföra enklare bostäder på mark med tidsbegränsade bygglov. Det är säkert något som många i bostadskön skulle välkomna, inte minst alla ungdomar som behöver en billig hyresrätt. Det är min radikala idé, som väcktes idag efter en dragning hos Länsstyrelsen för riksdagsledamöterna och den nye landshövdingen Lena Sommestad.

Skrota de höga ambitionerna, tumma på kvalitén och ta ansvar för den kvantitét människor av kött och blod som befinner sig på flykt och vars högsta önskan är att lämna förläggningarna och bli bofasta i en kommun, där de kan inleda sitt nya liv och bygga sin framtid.

- Tänk på att vi ska vara tacksamma över att bo i ett land som ingen behöver fly ifrån, men ett som människor är beredda att fly till.

Ola Johansson
Centerpartiet

Dagens lilla film: http://bambuser.com/v/4573992

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför tar du inte emot en flykting i din egen bostad?

Ola Johansson sa...

Det kanske jag gör. Var vet någon dm är anonym om det?