torsdag 3 april 2014

Stoppa masslögnen

I dagens gratistidning kan vi läsa att SD:s nya ledning i Kungsbacka ändrat sig och säger ja till ensamkommande barn. Bra! Problemet är bara det att det inte är de som fattar beslut i sakfrågan. Det gör fortfarande två avhoppare, varav den ene uteslöts för att han öppet stödjer Nynazistisk propaganda, den andre står bakom hans avhopp och den tredje tros vara medlem men utan någon kontakt med den nya styrelsen. Den förefaller i varje fall ha bättre kontakt med SD centralt, än de tre fullmäktigeledamöterna. Det syns på deras uppträdande och på de flygblad jag bad om att få på dagens marknad.

Partiets politik ska bedömas utifrån det som står att läsa i deras program, inte efter lokala utspel som saknar täckning. ”Massinvandring” är återkommande i argumentationen. Ordet kommer från Sverigedemokraternas egna begreppsvärld och saknar förankring i verkligheten. Det påstådda hotet  kommer från partiets fascistiska historia. Den är inte en ”etikett” påklistrad av oss andra, utan en trovärdig och aktuell innehållsdeklaration på ett klart främlingsfientligt parti med en politik som delar upp människor i vi och dom.

I realiteten handlar invandring och migration om något helt annat. För det första är världen inte sådan att människor håller sig inom nationsgränser. Det har den aldrig varit, allra minst nu när det blivit enklare att resa och bosätta sig inom Europa. Personer som bosatt sig i Sverige har anhöriga som flyttar efter. Krig, konflikter och förtryck tvingar människors till flykt från fängelse, våld och död. Många kommer till ett grannland, andra tar sig hela vägen till Sverige. Vi har en skyldighet att pröva deras skäl, sedan avvisa eller bevilja uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och personer på asylboende är redan här. De ska, sedan de fått uppehållstillstånd, bo någonstans där förutsättningarna att integreras blir så goda som möjligt.

Sverigedemokraterna ställer kostnaden för den så kallade ”massinvandringen” mot andra utgifter i samhället, poliser, försvaret, vård, äldreomsorg och skola. Sverige är det land i Europa som har bäst ekonomiska förutsättningar att investera för framtiden. Resurser för att utveckla välfärden, säkra pensionerna och bekosta offentliga utgifter får vi genom att många arbetar, genom att fler startar företag, investerar, anställer, genom att vi bedriver handel och utbyter erfarenheter med vår omvärld. Frihandel, rörlighet och Europasamarbete är inte bara ett sätt att skapa tillväxt. Historien har visat att det långsiktigt bygger fred, frihet och demokrati. Det är när kulturer möts och vi lär av varandra vi kan utveckla samhället.

Framförallt måste man fråga sig hur vi ska klara välfärden och industriproduktionen om vi inte har arbetskraft och om vi inte har möjlighet att dra nytta av den kompetens personer som invandrat erbjuder oss. Nyanlända har behov som behöver tillgodoses innan vi kan förvänta oss att de arbetar och betalar skatt. Det är dessa ”kostnader” som staplas på hög i Sverigedemokraternas propaganda. Aldrig nämns det vilka vinster för samhället som följer av migration, vad det betyder för hemlandet när utflyttarna skickar hem pengar till dem som är kvar, eller hur Sveriges export gynnas av att vi har personer anställda med internationella kontakter och kunskaper om språk och kultur. På motsvarande sätt skulle man kunna summera kostnaden för daghem, skolor, studiestöd och högre utbildning och påstå att det innebär en kostnad att sätta barn till världen. Naturligtvis gör ingen det.

Det spelar inte någon roll om jobbskaparen kommer från Kabul, Krakow eller Kullavik, alla har rätt att leva och verka i vår kommun om de vill. Med en politik som förenklar för företagande och erbjuder låga trösklar, en öppenhet för arbetskraftsinvandring och rörlighet, får vi också de resurser som behövs för att långsiktigt utveckla välfärden. Med masslögnen luras du tro på osanningar och falska beräkningar.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: