torsdag 6 februari 2014

Industridebatt om betalningsvillkor med Damberg och Ask


Idag deltog jag i en interpellationsdebatt till stöd för Justitieminister Beatrice Ask mot bland andra Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg. I Interpellationen (frågan) till ministern efterlyste han besked om när Regeringen presenterar ett förslag på hur en absolut 30-dagarsregel för betalningar kan lämnas till Riksdagen, eftersom en majoritet med S, Mp, V och Sd röstat igenom ett tillkännagivande om det.
Länken till debatten finner du här och nedan mitt talmanus med några tillägg. Först ett 4 minuters anförande med ett inlägg på 2 minuter.
AB Volvo skär ner ytterligare 4400 anställda eftersom resultaten sammantaget 3:e och 4:e kvartalet tvingat dem till det.
”Tråkigt, men inte oväntat” är Unionens kommentar till det. De drar ner på den fast anställda personalen, medan facket accepterar att de fortsatt gör bruk av 15 000 konsulter och visstidsanställda. Också de är ju fackligt anslutna och anställda i de företag, vars intressen Socialdemokraterna och en majoritet påstår sig vilja värna med en absolut 30-dagarsregel.
Storföretagen använder långa kredittider för att stärka sin kassa. Detta gör att underleverantörer tvingas agera bank. Det är en bild som dessvärre ofta är sann. Men mot bakgrund av dagens besked som grundar sig i att även storföretaget Volvo kämpar med små marginaler på en ytterst konkurrensutsatt global lastbilsmarknad är det otur och dålig tajming av Mikael Damberg att fortsätta måla upp bilden av utnyttjande storföretag och lidande underleverantörer.
Snarare finns det, i de regioner där dessa verkar, ett ömsesidigt beroende, där de som har förmånen att vara leverantör är oerhört angelägna om att kunden, i det här fallet Volvo är fortsatt konkurrenskraftiga och konstandseffektiva, därför att det krävs för att överleva.
Det är just konkurrenskraften hos dessa underleverantörer och unga ingenjörers jobbmöjlighet som hotas om en fördubblad arbetsgivaravgift för unga införs. Centerpartiet är kritiska till den jobbfientliga politik gentemot unga som kännetecknar Socialdemokraterna.
Varför framhärdar de med att driva denna fråga när en överväldigande majoritet 65 % av de företagar- och branschorganisationer säger nej till förslaget att införa en absolut 30-dagarsregel? Det har troligen aldrig föresvävat dem att avtalsfriheten kring villkor som betalningstider kan vara en sätt för nystartade företag att klara kassaflödet i en expansionsfas när de löpande kostnaderna överskrider intäkterna.
Det råder en förbluffande okunskap om företagens och företagandets villkor hos Mikael Damberg.
Själv har jag under många år suttit vid förhandlingsbordet med AB Volvo och kommit överens om priser och andra villkor till ett årligt värde av 40 miljoner kronor, som kundansvarig säljare och konsultchef i ett av leverantörsbolagen, inom teknik- och designföretagen. Med 25 år i fordonsbranschen tror jag mig veta villkoren och värdet av samspel med storföretagen för att utveckla näringslivet i Göteborgsregionen.
För Mikael Damberg och Socialdemokraterna tycks detta synsätt vara okänt. Saknar man egen erfarenhet från industrin blir man lätt ett viljelöst offer för olika påtryckare med egna affärsintressen kopplade till en specifik sakfråga.
(I debatten kommenterade Damberg mitt första inlägg med ”Centerpartiets Liberala principer”. - Det handlar om yrkeserfarenhet, något han och många av hans kamrater saknar)
Centerpartiet värnar jobben och framförallt arbetsmarknaden för nyutexaminerade unga ingenjörer på konsultbolagen och därmed också svenska företags konkurrenskraft gentemot låglöneländer och de länder i vår omgivning som har andra betalningsvillkor. I detta område är det synnerligen viktigt att lika regler gäller åtminstone inom Europa. Risken är annars att företagen rundar reglerna och köper sina tjänster utanför Sverige.
Det bästa hade varit om vi kunde bli överens om att skärpa kraven på snabbare betalningar, utan att en tvingande regel införs.
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: