torsdag 21 november 2013

"En dysfunktionell bostadsmarknad" och snabbare betalningar

Orden upprepas numera ofta att Socialdemokrater i debatten om bostadsbyggandet, när udden riktas mot Regeringen i allmänhet och i synnerhet bostadsministern. Märkligt ordval kan man tycka speciellt som Teres Lindberg (s) så sent som i förra veckan dessutom hänvisade till de som ursprungligen myntade begreppet, nämligen Stockholms handelskammare. I morgon fredag har hennes partikamrat och medsyster i Stockholms Arbetarekommun, Veronica Palm, i en interpellation (ursprungligen ställd till statsministern) använt den "dysfunktionella" bostadsmarknaden, när hon ställer frågan "har Statsministern förtroende för Bostadsministern?". Detta ska ironiskt nog Stefan Attefall själv svara på och jag räknar med att finnas i kammaren och likt förra tisdagen delta i debatten.

I Stockholms Handelskammares rapport talar man inte bara om en "dysfunktionell bostadsmarknad" utan också om vad det är som gör den dysfunktionell, nämligen "elefanten i rummet" den reglerade hyressättningen och bristen på markandsanpassning. Något som får konsekvenser, inte bara i Stockholm, utan också i andra delar av landet. Det vill jag komma tillbaka till.

Hur det går och vad som sägs kommer du att kunna följa på webb-TV från kammaren.

Innan jag går upp för att prata bostadspolitik kommer jag att blanda mig i en annan fråga till Justitieministern Beatrice Ask. Det handlar om Snabbare betalningar i Näringslivet. Ett förslag som Regeringen presenterade redan i våras röstades ner av oppositionen som ville att Regeringen skulle återkomma med en absolut 30-dagarsregel för att skydda mindre företag från att utnyttjas av större köpare av varor och tjänster. Det är ett område där jag har stor personlig erfarenhet eftersom jag arbetat som säljare av konsulttjänster till bland annat AB Volvo. Visst hade det varit fint att klämma åt dessa med en 30-dagarsregel, men då tänker man inte på att det finns andra affärsförhållanden där längre betalningstider är bra för båda parter, inte minst köparen och att det finns länder i vår omvärld som har längre betalningstider. Det skulle undergräva vår konkurrenskraft och försvåra för de flesta företag och branscher att ta bort avtalsfriheten.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: