fredag 15 november 2013

Koll på kommunen fråga med västsvensk aktualitet

Riksdagens frågestund i går torsdag pågick mellan 14-15.

Länk till hela frågestunden här. Efter ungefär halva tiden kommer vi till min egen frågeställning om 2 x 1 minut till Justitieministern Beatrice Ask. Den löd ungefär så här:


För den som följer vårt arbete så är det inte lätt att förstå i vad utsträckning kommuner har att rätta sig efter de lagar mot mutbrott och korruption som antas av Sveriges Riksdag.

Tidigare idag har det i kammaren debatterats med anledning Riksrevisionens rapport om myndigheters skydd mot korruption.

Samtidigt återkommer fall i kommuner där man betalar spritnotor med skattebetalares pengar, köper damunderkläder och kallar det lunch samt delar ut båtplatser till anställda i det kommunala hamnbolaget vid sidan av den mångåriga kön.

Anser Justitieministern att det med ytterligare nationell lagstiftning skall gå att komma åt detta som sker i Sveriges kommuner?

_______________________________________ följdfråga

Granskningskommissionen i Göteborg ”Tillitens gränser” föreslog tio åtgärder som enbart riktade sig till den egna kommunen. Mycket borde vara självklart för alla landets 290 kommuner. Om en svensk kommun vill ha en oberoende revision, vill ha policys för ”whistle-blowers” är det upp till dem själva att besluta med stöd av kommunallagen och egna riktlinjer. I onsdagens Göteborgs Posten föreslår Inga-Britt Ahlenius att kommunallagen görs om för att bli av med korruptionen. Hon ser ingen motsättning mellan kommunalt självstyre och en oberoende revision. Kommunernas roll i förhållande till staten har varit fri sedan århundraden.

Anses kommunallagen så som den är skriven idag utgöra en tillräcklig grund för oberoende granskning och skydd för den tredjedel av människors inkomst som betalas i kommunal skatt?
Beatrice Asks svar  var väl inte uttömmande och det var heller inte mitt syfte. Det var snarare att ställa en fråga med aktualitet mot bakgrund mot vad som skett och uppenbarligen fortfarande sker i Göteborg, men också med syfte på uppmärksamheten kring den tekniska förvaltningen i min egen kommun, där beskyllningar om felaktigheter kommer från olika håll och där oklara avtal lett till uppsägningar tidigare och som såvitt jag vet ännu inte är fullt klarlagda.

Jag gjorde också kopplingar till den intressanta analys som Inga-Britt Ahlenius gjorde i onsdagens GP, där hon ville sträka revisionens makt i kommunerna och föreslog en ny kommunallag. Det kommunala självstyret är viktigt. Inte minst driver mitt eget Centerparti det. Men ska vi kunna värna det måste alla kommuner kunna garantera invånarna att deras skattemedel går till det de ska och inte till tveksamma tidsuttag från chefers sida, till intrigskapande eller fusk med kvitton och upphandlingar.

Nu hinner jag inte skriva mer. Hoppas på någon effekt av att frågor väcks med lokal förankring på riksnivå.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: