onsdag 26 december 2012

Pandoras ask måste öppnas två gånger - Centeridéer behöver inte leda mot Harmageddon

Det nuvarande idéprogrammet ”Där människor kan växa” har sedan 2001 legat till grund för Centerpartiets politik under ett helt decennium. Det krävs således lång hållbarhet på de idéer som skall bära fram till 2023, när det eventuellt är dags att flytta fram positionerna ytterligare några snäpp. Ytterligare två partier arbetar med sina respektive idéprogram, något som kommit helt i skymundan av den uppmärksamhet det fick när Per Ankersjö lättade på förlåten kring en av de delar som ingick som en del av helheten –förslaget om fri invandring.

Det ligger väl i linje med de nu gällande stämmobesluten från Åre och skiljer sig endast marginellt från vad Moderaterna säger i frågan (idéprogrammet från 2011), ändå blir det sådan uppståndelse. Man undrar varför. Jag har en teori och den är att det skett en positionsförflyttning i samhället sedan Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen, där även vi som utåt sett vill stå för en öppen och generös invandringspolitik, låtit oss ”marineras” av det främlingsfientliga och ibland rasistiska tankegods, som sprids via Internet och sociala medier. Vandringsmyter blandas med illa underbyggd medierapportering och skapar sedan ”sanningar” som du och jag aningslöst sprider vidare i vänkretsen. Det förstärker en bild som många redan oroar sig för av hur våra ”traditioner är ifrågasatta” om ”politiskt korrekthet” och ”islamiseringen av samhället”. Om detta har jag skrivit i ett tidigare inlägg. Något som vi också ofta hör är att ”vi har misslyckats med integrationen” och att vi därför borde göra mera för att integrera de som redan kommit hit. Det är ännu ett exempel på assimilering till Sverigedemokraters retorik att anta att något har misslyckats, trots att det finns hundratusentals levande exempel på lyckad integration i Sverige. Det man vill göra av den mångkultur som trots allt redan är här är att skapa ett samhälle där alla är lika och anpassade till någon diffus svensk norm, som bottnar i sådana traditioner som alla vet är resultatet av en blandning, där inte minst amerikansk populärkultur haft det starkaste genomslaget.

Det som skett sedan SD kommit in i riksdagen och därefter stärkt sitt väljarstöd, har i sin tur gjort att när ett förslag som för ett par år sedan hade varit helt följdriktigt och naturligt, skapar en sådan nervös stämning att man får en känsla av att Harmageddon närmar sig för Centerpartiets del. I eftervalsanalyserna visade det sig att vi är det parti som förlorat den minsta andelen väljare till Sverigedemokraterna. Den önskade slutsatsen är att det beror på att Centerpartiet är det parti som i sina grundläggande värderingar står längst ifrån det partiet. Jag tror dessvärre att den bilden är förenklad och att det även inom Centerpartiet slumrar starka inslag av främlingsfientliga värderingar, som grundar sig i att vi på många håll inte är vana vid att ingå i ett mångkulturellt samhälle. Därför har medlemmar och väljare lugnt kunnat känna sig förvissade om att Centerpartiet varit ”att lita på” i frågan om invandringspolitiken.

Det är välgörande för Centerpartiet att vi nu får den här debatten och att vi nu kan göra upp med delar av vår mörka historia. Presskonferensen veckan före jul var som att öppna Pandoras ask. Att en sådan diskussion leder till att medlemmar tackar för sig måste vi nog räkna med, å andra sidan är det många som stärks i sin tro på idéerna och många nya medlemmar som tillkommer. För som det står i berättelsen om Pandora: ”Efter att asken öppnats drabbades hela världen av en tid av tröstlöshet och förtvivlan. Denna tröstlöshet upphörde när Pandora åter öppnade asken och befriade även Hoppet, eller Elpis, som kom ut ur asken i form av en liten fågel.” (källa:Wikipedia). Således finns det hopp för Centerpartiet om vi klarar att fullfölja den öppna debatten och gå till ett beslut.

Jag tror det viktigaste med den här diskussionen är var våra värderingar landar, inte exakt vad som i slutändan kommer att stå skrivet i programmet. Om man menar något med alla människors lika värde och rättigheter behöver man då och då ha en genomgripande debatt om vad det faktiskt innebär för oss som parti och vad vi som individer är beredda att tolka in i det. Om man läser igenom programmet ordentligt så får man en bättre uppfattning om helheten och där finns något även för den som vill bevara en del av "vårt gamla fina bondeparti", men det räcker inte! Ska Centerpartiet ha något inflytande i framtiden så måste väljarbasen breddas och vi har ett fantastiskt utgångsläge med det programförslag som är framtaget - om vi vågar gå hela vägen.

Såhär långt är jag nöjd med det förslag till idéprogram som är resultatet av medlemmar och sympatisörers bidrag till den öppna process som lett fram till det här förslaget. Det finns brister. Bostadspolitiken saknas helt. Rent formellt är det ett brott emot det uppdrag som gavs av stämmorna i Åre förra hösten där bostadspolitiken var ett av de områden som idéprogramgruppen fick att utarbeta förslag inom. Jag är själv Centerpartiets talesperson i bostadspolitiska frågor och skrev därför ihop några rader på sådant som kunde funnits med och varför jag tycker det är viktigt. Var vi bor och hur vi skapar oss ett hem är helt avgörande för hur vi lyckas förverkliga våra drömmar och hur vi lever ett rikt och hälsosamt liv vid sidan om arbete och utbildning. Visionen om Nybyggarlandet ger starka associationer till dessa viktiga delar i människors liv, framförallt de nytillkommande uppväxande generationerna och de människor vi vill ska flytta till Sverige. Arbeten kan vi ordna med en politik som skapar tillväxt genom ett gott företagsklimat, där trösklarna in på arbetsmarknaden är låga, men innebär att man kommer in och kan ta sig vidare med hjälp av utbildning. Bostäder däremot, bygger inte sig själva. Vi har idag ett bostadsbyggande som är otillräckligt, med en illa fungerande bostadsmarknad och en snedfördelning mellan storstäder och landsbygd. Detta kunde PerAnkersjö och de övriga åtta medlemmarna i gruppen tänkt på. Jag hade varit nöjd med ett stycke eller två. Då hade visionen om en fri invandring också varit enklare att argumentera för lokalt, där just bostadsfrågan ofta är ett skäl till att även centerledda kommuner känner sig tveksamma till flyktingmottagning. Det och ytterligare ett par skönhetsfel hoppas jag extrastämman i mars ser till att åtgärda. Jag ska göra vad jag kan på vägen dit.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: