onsdag 19 december 2012

Hyresdebatt X 2

Chockhöjda hyror vid renoveringar i Göteborg. 60 % i Stena fastigheters bestånd. I kontrast till det har Alingsåshem klarat att renovera energieffektivt utan att hyresgästerna drabbats av oskäliga hyreshöjningar. Troligen helt olika förutsättningar men oavsett det så behöver hyressättningssystemet ses över och så även de ekonomiska villkoren för byggföretag och fastighetsägare så de faktorer som håller tillbaka nödvändiga åtgärder lättar. Idag presenterades en utredning, Anders Bergendahls, om hyresregleringen som debatterats flitigt. Jag har inte läst den ännu men förstår att förslaget väcker reaktioner. Alla förstår nog innerst inne att det på något sätt måste vara hyresgästerna som skall betala vad det kostar att bo men ingen verkar inse att kostnaden kan avspegla även värdet på bostaden. Marknadshyror är tabubelagt men ett flexiblare bruksvärdessystem behöver övervägas, annars är hyresrätten dömd till undergång.

Idag har riksdagen också beslutat underlätta andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Genom att göra det möjligt att få betalt med en schablonränta baserad på bostadens värde tror vi att fler väljer att hyra ut en bostad som inte utnyttjas och även få ta del av möjligheten att dra av 40000 kr årligen på skatten för intäkterna av uthyrningen. Det hade förstås varit bättre om det också varit möjligt att hyra ut utan att behöva be om föreningens tillstånd. Nu är risken stor att vi inte får det utbudet som vi förväntat oss. Därför ska vi noga följa utvecklingen. Jag hoppas det blir möjligt att återkomma med ett förslag där föreningar får ersättning för upplåtelsen. Det skulle öka deras villighet att säga ja. Det blev spännande när omröstningen i går slutade oavgjort 169-169, men idag blev det 173-170 och en klar förlust för Alliansen. Trist och första gången SD och de Rödgröna fällt Regeringen i omröstningen om en proposition.
Ola Johansson
Centerpartiet

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/befria-hyresratten

Inga kommentarer: