fredag 13 januari 2012

Restaurangmomsens omedelbara effekt i Kungsbacka

Restaurangmomsen halverades som bekant vid årsskiftet. Det har knappt gått två veckor och både de som välkomnar och avvisar momssänkningen gör vad de kan för att leda i bevis att den andra sidan har fel. I Centerpartiet är det naturligtvis viktigt att visa att det som var vår största framgång i budgetförhandlingarna är något som på kort tid fått avsedd och förväntad effekt. Jag tror man misstar sig om man tror på snabba besked. Om två och ett halvt år är det val och det är först då våra gärningar sammantaget ska utvärderas. Det gäller att ha is i magen och samla plus och minus, argument och motargument tills valrörelsen hettar till ordentligt.

I varje kommun i Halland har Centerpartiet gått ut och ställt två frågor till vardera 2-3 restaurangägare, de lyder:
- Restaurangmomsen halverades vid årsskiftet, vad tycker du om det?
och
- Vad ska du göra nu när momsen sänkts till 12 %?

I vår medlemstidning, Hallandsbygdens nästa nummer som utkommer vecka 6, ska vi redovisa vilka vi har frågat och vad de svarat. Det hindrar inte mig från att att reflektera lite över vad jag fått reda på när jag varit på tre av våra populäraste och mest kända lunchrestauranger i Kungsbacka. En Thai Take Away- restaurang, en lunchrestaurang i innerstaden och en i stadens utkanter. Alla tre är kända etablerade och populära. Undersökningen är förstås helt ovetenskaplig och metoderna statistiskt tveksamma. Ändock ger det en bra nyanserad bild hur företagarna resonerar såhär knappt två veckor efter momssänkningen från 25 till 12 % trätt i kraft.

En har sänkt priset från första dagen, de övriga två ligger kvar på samma nivå som tidigare. Ingen har omedelbara planer på att anställa fast personal. Två funderar på att ta in extrapersonal vid behov. Två av tre funderar över hur de ska kunna använda den eventuellt ökande intäkten till att utveckla verksamheten och investera. Alla tre är överens om att momssänkningen förhindrat en planerad prisökning. Alla tre är (inte oväntat) positiva till momssänkningen.

Reflektion Kungsbacka
Alla verkar överens om att det är alldeles för tidigt att bestämma sig för vad man ska göra. De mindre restaurangerna kan inte ta ledningen i utvecklingen. Med något undantag väljer de att ligga kvar på samma pris som tidigare och ser inget behov att nyanställa. Personalutrymmen och kök räcker inte till och är restaurangen redan full har man ju dimensionerat personalstyrkan efter det.
Egentligen är det märkligt att de så snabbt, redan ett par veckor efter sänkningen, avkrävs besked på vad de tänker göra. Det naturliga är att vänta och se vilken effekt det får på ekonomin. De större restaurangkedjorna kan uttala sig positivt och berätta om sina planer att expandera och anställa. Det kan inte de mindre göra och dessutom kan det ju bli så att de storas expansion kan ta kunder från de mindre restaurangerna och tvinga dem lägga ner.
En intressant jämförelse vore att se på kostnadsindex för råvaror, arbetskraft och andra hänförliga kostnader och jämföra det med hur restaurangpriset utvecklas över åren. Då får vi en uppfattning om en bibehållen prisnivå på lunch och à la carte egentligen är en prissänkning, relativt sett.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: