torsdag 12 januari 2012

Optimism och nöjda kunder hos apoteket Uttern i Tvååker

Jag dristar mig att blogga två gånger idag. Under eftermiddagen besökte jag och Stefan Bengtsson, gruppledare för Centerpartiet i Region Halland, ett av alla de apotek som öppnade i ny regi efter omregleringsreformen.

Det finns många myter som skapats av de som kritiserade reformen. En är att det inte blivit några nya apotek, en annan är att det blivit svårare att få tag på vissa mediciner. Båda bygger på en felaktig föreställning om hur det var innan. Före omregleringen lades små apotek ner och det var det statliga Apoteket AB som bestämde var apoteken skulle ligga, hur stora de skulle vara etc. Sedan omregleringen drivs de vidare, under annan huvudman, eller i samma regi som förut. Det är först efter tre år som de apotek som funnits och som bytt ägare får lov att läggas ner. Om det kommer att ske vet vi inte och sker det är den troliga orsaken brist på personal. Alla som jobbat som farmaceupter förut gör så även idag (om de vill) och möjligen råder det brist på nyutbildade. Att ha erfarenhet av att själv ha arbetat i ett apotek, säger Annika Saxevall, är en stor tillgång för de som startat och tagit över. Många saknar den erfarenhetn och det är oftast de som misslyckats, eller tröttnar. Inte heller förr var det så att alla mediciner fanns överallt, vissa måste beställas och lagerhålls inte. Det är ingen skillnad beroende på vem huvudmannen är. Ett större apotek har ett bredare utbud än ett mindre, självklart. Den sista myten är att det inte tillkommit några nya apotek och speciellt inte ute på landsbygden. Apoteksgruppen, Annika och hennes båda kollegor, som driver apoteken i Tvååker och Veddige kommer att starta ett helt nyt i Fjärås, Kungsbacka efter sommaren och på Region Hallands hemsida kan vi läsa om Kronans droghandel som planerar att öppna på två ställen i Halland, varav ett i Spenshult. Att det råder en viss överetablering i städerna är kanske inte så konstigt. Många prövar och misslyckas, men det påverkar inte servicen nämnvärt, där utbudet redan är stort.
Vi fick med oss några frågor.
- Hur gör Regionen för att ge andra än Apoteket AB möjlighet att leverera till de Vårdcentraler de har som grannar? Kanske genom någon form av ramavtal säger Stefan Bengtsson och lovar följa upp frågan. Idag är det en leverantör som har hela Region Halland. Så behöver det inte vara.

Hur gör vi med mediciner som lämnas in+ Idag kan man komma med bärkassar överbliven medicin från avlidna, eller sådan som av olika anledningar inte förbrukar sin medicin? Oavsett varifrån man fått den kan den lämnas in på vilket apotek som helst. Det måste självklart vara så, men vem ersätter apoteksföretagen för hanteringen? Det kan vara väldigt mycket och inte alls motsvara den volym som säljs.

Kan vi forma ett IT-system, eller en standard som underlättar utbyten av information om mediciner, sjukjournaler etc. utan att kränka den personliga integriteten, samtidigt som vi ger vårdgivare tillgång till den information de behöver i akuta situationer och kan ge dig som patient/kund tillgång till information på ett lättillgängligt sätt om din egen hälso- och sjukdomsstatus?

Slutligen en nationell fråga. Sverige riskerar stå utan medicin, eftersom grannländer som Danmark avregistrerar läkemedlen per automatik om leverantören har svårt att få fram och leverera. Eftersom Sverige inte har en liknande regel så kan läkemedelstillverkaren prioritera leveransen till Danmark och låta Sverige vara utan om de har en begränsad mängd att tillgå, bara för att slippa proceduren att nyregistrera läkemedlet, något som är kostsamt och omständligt. Hur ska vi ändra våra regler så inte vi blir de första står utan medicin på grund av leveranssvårigheter hos tillverkaren?
Ola Johansson
Centerpartiet

Här klipper jag in texten i vårt pressmeddelande:
Lättare att få tag på medicin i Halland efter omregleringen

Ola Johansson och Stefan Bengtsson besöker apoteket Uttern i Tvååker som öppnade för två år sedan, direkt efter omregleringen. Det har gått bra, kunderna är nöjda och nu vill ägarna utveckla verksamheten till fler orter.

Apoteksgruppens 150 apotek drivs av lokala företagare med en gemensam Serviceorganisation. Apoteken i Tvååker och Veddige är två av dessa som ersatt Apoteket AB på dessa orter. Det tredje som öppnas i Fjärås efter sommaren, i anslutning till Vårdcentralen blir det ett nytt apotek där det inte tidigare funnits något.

”Ett apotek var planerat när Vårdcentralen byggdes för 5 år sedan men Apoteket AB valde till slut att inte etablera sig där. Tack vare omregleringen får nu vi möjlighet att etablera oss”, säger Annika Saxevall, en av de tre ägarna. Det nya apoteket kommer att heta ”Bräckan” och får inledningsvis tre anställda. Bygglovet är klart och så snart fastighetsägaren Eksta får klart tillbygget till Vårdcentralen kommer de att slå upp portarna under 2012.

Tillsammans har Apoteksgruppen en serviceorganisation som förhandlar bl.a. priser och stöttar vid t.ex. nyetableringar. Stor frihet, snabba beslut men ändå stöttning och vägledning vad gäller IT, ekonomi o.s.v. Alla apotek måste vara anslutna till ASAB (Apotekens Serviceorganisation AB). Det är därifrån de hämtar ner alla recept vilket gör att man som kund kan lösa ut sitt recept på vilket apotek man vill, oavsett kedja och att priset blir detsamma oavsett vart du väljer att gå.

Omregleringen av Apoteken har ökat tillgängligheten på receptfria mediciner och samtidigt har det inte inneburit sämre service när det gäller de receptbelagda. Den 3 januari konstaterade SR-Ekot att ”Antalet Apotek INTE har ökat sedan omregleringen”. Ingen har förväntat sig eller utlovat att det skulle bli fler, däremot har den med stor säkerhet inneburit att färre apotek försvinner. Tvärt emot vad Socialdemokraterna påstod före valet. Centerpartiet fick rätt och de hade fel.

Frågan vi ställer till Adnan Dibrani och övriga Socialdemokrater i Halland är: - Vill ni fortfarande riva upp beslutet att omreglera apoteken och därmed försämra servicen?

Ola Johansson, Riksdagsledamot, Socialutskottet

Stefan Bengtsson, Regiongruppledare, Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Inga kommentarer: