söndag 22 januari 2012

Politiken och Juholt enligt Lukas 6:27-42

Jag för min del börjar tröttna på att läsa om "Juholt ditten och Juholt datten". Jag förstår att det är spännande och intressant att gotta sig i andras misslyckande, men ska man vara lite allvarlig så är det inte bara Socialdemokraterna som har anledning att oroas av svagt väljarstöd nu. Centerpartiet kan inte vila på lagrarna av ett lyckat ledarval. Det gäller att inteckna det politiska utrymmet som en vacklande Socialdemokrati lämnar efter sig. Här är ett varmt, tryggt och grönt budskap att föredra framför en kall och marknadsinriktad låt-gåpolitik.

Såväl Anna-Karin Hatt som Annie Lööf har betonat medkänslan för personen Håkan och önskat sig en vass och stark opposition. Mycket förståndigt! Själv har jag varit inne på den linjen, redan långt före de sista dagarnas dramatiska händelser. Socialdemokraterna behövs som en motvikt och saklig kritiker så att sittande regering tvingas vara på tå.

Jag är ingen bibelkännare, men på senare tid har jag återupptäckt en del klockrena beskrivningar som legat i bakhuvudet. Här kommer några rader ur Lukasevangeliet kap 6 och rubrikerna "Älska era fiender" samt "Döm inte" 27-42.

"Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er" (27). "Så som ni vill att människor ska göra mot er, så skall ni gör mot dem" (31).

- Jag har ingen annan erfarenhet av politiken än just denna. Vi har i Sverige ingen anledning att inte älska våra fiender, trots att vi har olika uppfattningar i sakfrågor. I olika utsträckning kanske vi dessutom ska tillåta oss att influeras av våra fiender. Därför känns följande fortsättning logisk:

"Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen?" (39). Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men han är fullärd när han blir som sin lärare (40).

- Reklammannen David Ogilvy (1911-1999) skrev något liknande. "Den (chef) som aldrig anställer någon som är större än en själv får till slut en organisation som består av pygméer" (fritt ur minnet). Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna parti. Det betyder också att vi mer än något annat parti låter sådana komma till tals som ifrågasätter, kan tillföra nya dimensioner och kraft. Gäller inte också det intryck och influenser som har sitt ursprung utanför Alliansens ídékrets?

Slutligen ett av de bättre:
"Varför ser du flisan i ditt eget öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?" (41). Hur kan du säga till din broder; -Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först ur bjälken ur ditt öga, så ser du klart och och ta bort flisan ur in broders".

- Det är lätt att kritisera andra och raljera över deras politik och sätt att kommunicera den. Bäst vore ändå om denna kraft främst riktades åt de egna idéerna och den egna kommunikationen med väljarna.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: