onsdag 18 januari 2012

Ja till finanspakten – nej till Euron!


Ja, nu måste det erkännas! Jag röstade ja till Euron, men det betyder inte att jag är ledsen över att det blev ett nej. Samarbetet visade sig vara bräckligt på grund av att tröskeln för inträde var för låg från början, utan krav på att Euroländernas finanser skulle stabiliseras. Möjligen gjorde inträdet länderna mindre ansvarstagande, vilket gjorde att de litade på varann i för hög utsträckning. Sedan gick det som det gick.

Ekonomi är inte mitt starkaste politikområde, det ska erkännas. Men i samma ögonblick som Europas regeringschefer träffades för att komma överens om hur vägen ska se ut för att rädda Euron och därmed de länder som infört den eller på annat sätt är beroende av den, förstod jag att detta är något vi Svenskar och Centerpartister måste förhålla oss till.

En fördjupad kris i Euroområdet kommer att påverka jobb och välfärd i Sverige, eftersom dessa länder är våra viktigaste exportmarknader. Utan export får vi arbetslöshet och uteblivna skatteintäkter, vilket i sin tur ger nedskärningar i kommunerna, budgetunderskott, ytterligare arbetslöshet och försvagad valuta, vilket ger sämre kreditvärdighet och dyrare att låna. Så sugs vi ner i samma onda spiral som stora delar av Europa befinner sig i.

Redan innan Statsministern begett sig till flygplatsen för hemfärd från Bryssel deklarerade Håkan Juholt att Socialdemokraterna skulle säga nej till pakten. Tämligen omgående replikerade Thomas Östros att ”detta är en alltför viktig fråga att spela på volley” och senast häromdagen sade Göran Persson att Sverige bör vara med i finanspakten. Inget av detta tycks ha gjort intryck på Socialdemokraternas partiledning. De tycks ha stängt dörren för diskussion åtminstone över helgen, då många tror att deras förtroende är satt på spel. Låt oss se vad som händer och hoppas det ändå finns en öppning för diskussion. Det är dumt att pressa dem ytterligare. Här krävs en majoritet i Riksdagen och ännu är ju inte detaljerna klara för vårt deltagande.

Centerpartiet tog ställning tidigare i veckan och idag offentliggjorde partiledningen vår linje. Den lyder: ”Ja till finanspakten, men fortsatt nej till euron”. Tillsammans med Socialdemokraterna löste vi räntekrisen under 90-talet. Tillsammans med dem konstruerade vi det finansiella ramverket som hindrar regeringar att destabilisera ekonomin och skuldsätta nationen. Moderaterna var emot det då, men de är ju inte de enda som röstat fel och ändrat sig. Att nu ställa sig bakom ett svenskt deltagande är att fullfölja detta. Vi vill ha möjlighet att vara med och forma de lösningar som kommer att krävas för att rädda Euron och de ekonomier som är beroende av valutan. Vår, i jämförelse med resten av Europa, starka ekonomi ger oss unika möjligheter att också vara en betydelsefull spelare i det Europeiska samarbetet. Sverige ska vara en del av den så kallade kärnan i EU och Centerpartiet vill visa att det är möjligt, utan att införa Euron som valuta.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: