onsdag 30 november 2011

Elområdesdebatten - ett inhopp för Hatt

Indelningen av Sverige i fyra elprisområden vållar debatt och ger S-oppositionen anledning att reagera för att misstänkliggöra Regeringen och ställa den ansvariga ministern Anna-Karin Hatt till ansvar för något som EU-kommissionen krävt av den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät att genomföra. Eftersom överföringskapaciteten i landet länge varit otillräcklig och produktionskapaciteten är koncentrerad till storskalig vattenkraft i Norrland och tre kärnanläggningar. Ingen av det senare återfinns i prisområde 4 (Södra Sverige). Gränsen går söder om Oskarshamn och söder om Ringhals. På båda dessa kärnanläggningar har man genomfört revisioner, som trots löften om motsatsen, dragit ut på tiden. I Ringhals är läget så allvarligt att man tog sig för att sparka VD:n.
Nu satsas det 3,5 miljarder årligen under 10 år på att öka kapaciteten i nätet och det är 6 gånger mer än tidigare S-regeringar gjort. Svenska Kraftnät har utöver det fått kraftig ökande anslag. Kritiken mot Regeringen är missriktad. Istället borde man uppskatta att vi gör något av de problem som kommer i dagen genom införandet av elprisområden. Att en massiv utbyggnad av förnybar elproduktion sker i Södra Sverige och att överföringskapaciteten förbättras.
Elen blir dyrare (förhoppningsvis tillfälligt) i södra Sverige och billigare i Norra. Det nämnde jag som en av de positiva effekterna av elområdet. Det ökar Norrlands konkurrenskraft om jobb, investeringar och inflyttning. Visserligen på bekostnad av andra, men i genomsnitt har elpriset i riket inte ökat mer än marginellt. Vi har fortfarande ett elpris som ligger 10 öre lägre än andra länder, exempelvis Tyskland. Ta Norge som exempel. Där har man länge varit indelade i fem områden. Där är varierande elpriser i landet en del i strukturen och vi har mycket att lära av Norge när det gäller gelsbygdspolitiken.
Jag åtog mig igår eftermiddag att stötta ministern i interpellationsdebatten som föranleddes av frågor från två s-ledamöter. Jag hade cirka 2 timmar på mig till förberedelser och resultatet blev möjligen därefter. Vill ni se vad som sades i debatten är ni välkomna att följa den här länken.

Nu kan man ju hoppas på en fortsatt mild vinter och förvänta sig av kärnkraftsindustrin att de åtgärdar fel och brister som gör att kapaciteten är begränsad. Då tror jag att frågan om elprisområdenas effekter på elpriserna planar ut, medan prisskillnaderna normaliseras till de 3-5 öre som man räknat med.

Nu råkade jag i hastigheten kalla talmannen för "herr talman", medan Susanne Eberstein är en fru. Det kom jag på efter en stund och bad om ursäkt. Jag är säker på att det hänt förut.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: