tisdag 29 november 2011

Bussentreprenör med miljötänk och tillväxt i tankarna
Centerpartiets Gröna Grupp besökte KE:s Bussar på måndagskvällen. Det är snart 90 år sedan som de nuvarande ägarna till bussföretsget, Magnus och Fredrik Elofssons farföräldrar startade företaget i Fjärås. Idag finns bland annat 58 bussar i linjetrafik en verkstad, tvätthall, lackeringsverkstad, samt 85 anställda. Magnus (till vänster i bild) är lite kritisk till delar av den nya kollektivtrafiklagen, samtidigt som den faktiskt ger honom möjlighet att konkurrera på linjer där det finns möjlighet att bredda utbudet. Det finns inget i lagen som hotar trafiken på landsbygden. Tvärtom ser han att de långväga linjerna från Fjärås och Horred når kapacitetstaket när trängselavgifterna införs 2013. De nya gasbussarna av märket MAN som nu går i stadstrafik fungerar utmärkt. Centerpartiet var de som drev att dessa skulle drivas med biogas. Gas från biomassa börjar bli en bristvara, tyvärr har avvaktan på metanreduceringsstöd gjort att många mindre gemensamma gårdsanläggningar är kvar i startblocken, bland annat det i Fjärås. Jag fick tillfälle att berätta för 20-talet närvarande att Centerpartiet drivit detta i budgetförhandlingarna men ännu inte fått gehör. Det handlar om en ersättning med 20 öre per kilo biogas som produceras från stallgödsel, vilken dels ska stimulera mindre anläggningar och dels minska läckaget av metan från göldselplattor och brunnar.
KE:s bygger själva om motorerna från Euro 3 till den högre miljöklassen Euro 5 för att kunna använda dem genom hela entreprenaden. De har beställningar i Kungsbackas kollektivtrafik och skolskjutsar som sträcker sig i olika tidsspann fram till 2018. Ett problem säger Magnus är att Euro 5 visserligen släpper ut mindre koldioxid men samtidigt förbrukar mera bränsle. Det gör driften dyrare och chaufförerna irriterade. De tävlar gärna vem som kan köra snålast.
Vi talade om olika sätt att klara kollektivtrafik i glesbygd. Magnus tror inte på blandlösningar med taxi och buss, utan mer på busstrafik med fast tidtabell. Vi talade om hållplatsernas standard och kravet på bussar med låga insteg som ibland känns överdrivet och omotiverat. Det handlar om tillgänglighet och även om man kan förstå olägenheten så är det svårt att driva frågan att köra vissa linjer utan möjlighet för rullstolsburna att åka med. Frågan om fria resor för +65 kom upp. Förvirrande diskussion om utebliven intäkt och ökad kostnad för tillkommande resenärer. Hursomhelst konstaterades att det i Halmstad kostat skattebetalarna 8 000 000 kronor. Något att fundera för de som har till uppgift att bestämma hur skattemedlen bäst och rättvisast fördelas.
Slutligen tackar vi genom Göran Bonander (till höger) med en blomma från Fjärås.

Ola Johansson
Centerpartiet

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: