tisdag 30 augusti 2011

Alliansen investerar 5 miljarder i järnvägsinfrastruktur och trafiksäkerhet

I skrivandets stund håller Alliansen presskonferens och presenterar ett paket på totalt 5 miljarder för att förbättra infrastrukturen i och kring storstadsområdena. Regeringen satsar 1,8 mdr 2012 och lika mycket 2013 på järnvägen. Resterande 1,4 mdr går till vägarna. Vi som bor i storstadsregionen vet vad det betyder. Det betyder att man kommer att kunna åka och komma fram i utsatt tid. Det betyder mindre konflikt mellan godståg och persontrafik, vilket gör att transportköpare i ännu större utsträckning kommer att välja järnväg före lastbil. Bättre tillförlitlighet i persontransporterna är vad pendlarna vill ha för att känna sig motiverade att ställa bilen och välja buss och tåg för sina arbetsresor. Med fler som reser och betalar får trafikbolagen bättre ekonomi och kan investera i bättre och bekvämare fordon. Vi vänder nu den negativa spiral som framförallt tågtrafiken befunnit sig i sedan förra vintern.

Är det tillräckligt mycket pengar undrar någon. Ja, sedan 2006 när Allliansen tillträdde har budgeten för drift och underhåll av järnväg ökat med 2,2 miljarder, eller 60%. Motsvarande anslag till vägar har ökat med 24%. Förra mandatperioden gjordes en historisk satsning på nyinvesteringar om hela 500 miljarder. Sedan dess har fokus flyttats till underhållet och det finns goda skäl. Tidigare regeringar har snackat utan att leverera och under tiden har nätet fått förfalla. I våras presenterade partiledarna 800 miljoner och plussar nu på med ytterligare 3,6 miljarder. Därmed har Trafikverket också fått vad de begärt för att återupprätta förtroendet och standarden på spår och kontaktledningar.

Att satsningarna görs nu i en annalkande lågkonjunktur är också värdefullt. Det är nu vi måste göra de investeringar som behövs för att snabba på utvecklingen för ökad tillväxt och för att behålla jobben i bygg- och anläggningssektorn, som annars råkar illa ut.

Tillbringar nu tre dagar på trafiksäkerhetsseminarium i Halmstad. Inser att det är viktigt att förbättra säkerheten på våra vägar. Standarden är god, men även här är underhållet ett stort problem, även på de större vägarna.

Ola Johansson
Centerpartiet
Trafikutskottet

1 kommentar:

Mankan sa...

Hur ser du som cyklist och politiker på satsningar för cyklister och fotgängare?