onsdag 31 augusti 2011

Annie Lööf föreslås till ny partiordförande

Annie Lööf föreslås till ny partiordförande
Annie Lööf

Jag och vi i Kungsbacka är förstås nöjda med valberedningens förslag. Det stämmer också precis med hur Centerpartiet i Halland nominerade. Att Millis föreslås till det mäktiga Verkställande Utskottet är jättepositivt. Mari-Louise Wernersson gör ett gott jobb i Falkenberg och har blivit ett "ankare" i Hallandspolitiken. Dessutom är hon ordförande i den Kommunala sektionen i partiet. Lena Ek's återinträde i Centerledningen är extra intressant. Vi behöver bli mycket bättre på att lyfta Europapolitiken i partiet. Det är ju också spännande att vi får en ledning med 4 kvinnor och bara 1 man. Ytterligare en finns i den Kungsbackaanknutne partisekreteraren Michael Arthursson.
För egen del känner jag att det kommer att bli inspirerande att verka under Annie Lööfs ledarskap. Jag har tidigare motiverat varför jag stött hennes kampanj redan från början. De senaste veckornas kampanjande har inte fått mig att ändra uppfattning på någon punkt. Däremot har de övriga båda kandidaterna stärkt sitt anseende betydligt. Framförallt har den mångårige vännen och riksdagskollegan Anders W Jonsson väl kunnat motivera varför han ska vara vice ordförande. Att Anna-Karin Hatt med sin erfarenhet av det politiska spelet i partiledarnas närhet ska vara med och leda partiet borde vara självklart för alla.

Ola Johansson
Centerpartiet

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13552252.ab

Inga kommentarer: