söndag 30 maj 2010

Fyra frågor från en väljare

Fick några frågor på mailen idag som ska besvaras. Här är mina svar till en väljare.

Fråga 1
Hur skall våra barn och ungdomar kunna bo kvar i Kungsbacka om man inte har väldigt rika föräldrar som kan köpa en bostadsrätt för stora pengar? Det byggs i stort sett bara bostadsrätter idag. Vi som är "mitt i livet" och inte kostar kommunen speciellt mycket, inga barn i förskola eller skolor. Vi ser hur våra vuxna barn tvingas till Göteborg, är det en medveten strategi?

Svar:
1/3 av alla bostäder som byggs är hyresrätter och det är en större andel än många andra kommuner klarar av. Varje år ska det byggas 500 nya bostäder och en tredjedel är ju drygt 150 stycken som finns i planen "Mål för bostadsbyggandet" som Kommunfullmäktige beslutat om. Just nu byggs de första hyresrätterna i Björkris (som ska ha en förhållandevis låg hyra) och snart börjar man bygga i Kolla och i Tölö Ängar. Eksta kommer att bygga fler hyresrätter på Apelsinen inom kort när de bygger till och om gamla bostäder där. Vi i Centerpartiet är garanten för att Alliansen håller löftet att bygga 1/3 hyresrätter. Att det inte byggs hyresrätter i Kungsbacka stämmer inte. Jag undrar var du fått det ifrån. Det är många som vill flytta hit. Förra året växte vi med 1250 personer. Det är stor efterfrågan och vi gör så gott vi kan för att hålla tempo i bostadsbyggandet.

Fråga 2
Hur skall kommunen hantera flyktingmottagandet? Jag tänker bl.a. på mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Svar:
Vi ska ta emot de ensamkommande barnen och fortsätter leta efter någon lämplig lokal. Kommunen har ett ansvar att ta hand om de som finns här och väntar på besked om de får stanna eller ska avvisas.

Fråga 3
Vad gör kommunen för att ge våra ungdomar jobb?

Svar:
Vi har tagit fram 400 praktikplatser inom kommunen och satsar på sommarjobb, 150 stycken tror jag att det blir till slut. Allt betalas med skattemedel från kommunen. Det bästa resultatet med jobb för ungdomar får vi i växande och lönsamma företag. Genom att förändra LAS vill vi skapa större möjligheter för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden och få riktiga jobb i företag. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar har halverats av Alliansen, för att stimulera företag och kommuner att anställa ungdomar.

Fråga 4
När kan vi förvänta oss en säker och effektiv Onsalaväg?

Svar:
Arbetet startar förhoppningsvis inom ett par år. Trafikverket har pengar i sin budget, tack vare att Alliansen i Regeringen satsat 417 miljarder i vårbudgeten. Hallands kommuner och Regionen har kommit överens om att Onsalavägen är det viktigaste vägprojektet av alla i Halland. Nu vet vi säkert att Onsalavägen kommer att byggas. Exakt vilket år den är färdig går inte att säga. Trafikverket ska presentera en arbetsplan, sedan börjar jobbet.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: