lördag 5 juni 2010

Arbetsgivaravgiftssänkning ökar konkurrenskraften så jobben stannar i Sverige

I fredags presenterade Centerpartiets Annie Johansson varför vi tycker det är fel av Vänsterpartierna att vilja höja arbetsgivareavgifterna. Att få fler människor i arbete är det bästa sättet att skapa trygghet och säkra välfärden för framtiden. Lönsamma företag är bästa satsningen på ungdomars arbete. Kritiken mot halveringen av arbetsgivareavgiften för ungdomar under 26 år har gått ut på att vi bara skapar större vinster för McDonalds. I Kungsbacka har de sänkta arbetsgivareavgifterna sänkt kommunens kostnader med uppemot 20 miljoner kronor bara under 2009. Det har gjort att resurserna till vård, skola och omsorg räckt till på ett bättre sätt trots lägre skatteintäkter. Det tycker jag är en bra effekt, vid sidan av att det stimulerar kommunen till att anställa ungdomar.

I Måndags fick jag en annan bild, när vi hade det första ledningsgruppsmötet i Kungsbacka för den ny Yrkeshögskoleutbildningen för Centrifierade Nätverkstekniker, där jag är ordförande. Vi ska ju få en Yrkeshögskola här med över 200 elever borta vid Alléskolan.

Medverkade på mötet gjorde bland annat företrädare för arbetsmarknaden, Kungsbacka kommun IT-support, konsultföretagen Epsilon och Elan IT.

Mikael Gottfridsson arbetar med konsultförsäljning till Göteborgsföretag för Elan IT.

Han berättade för mig att många ungdomar under 26 år får jobb som konsulter inom IT-support tack vare de halverade arbetsgivareavgifterna. Många utexaminerade ingenjörer får en chans att visa upp sig hos kunderna och eventuellt få ett fast jobb hos kunden eller förlängda uppdrag för konsultföretaget. Inom området IT-suport är prispressen hård sedan lång tid tillbaka och hotet att utlokalisera dessa tjänster till låglöneländer(s.k. offshore). Tack vare de lägre arbetskraftskostnaderna kan svenska företag vara konkurrenskraftiga gentemot exempelvis Indien.

Kunderna säger ”för att vi skall kunna behålla supporten i Sverige så måste ni kunna leverera till låga priser”.


Denna verklighet känner jag själv igen som kundansvarig för min egen arbetsgivare Sörman Information, gentemot AB Volvo. De unga konsulterna har alla möjligheter att lyckas, men får ofta inte chansen. Var fjärde kille och tjej under 26 år saknar arbete idag. Det är på tok för många! Alliansens politik ger ungdomar möjligheter, medan Vänsterpartiet skapar hinder genom höga avgifter.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: