torsdag 27 maj 2010

Golfdebatt väcker frågor och ger svar

Satt i panelen på en debatt på Forsgården om golf och miljö. En spännande upplevelse och en god inblick i det ambitiösa arbete som jag uppfattar bedrivs inom de flesta golfklubbar och förbundet ,att arbeta aktivt för god miljö på våra golfbanor. Några i publiken vittnade om ett ointresse i styrelserna för klubbarna kring miljöfrågorna. Kunskapen hos banskötare och banarkitekter är inget att anmärka på. Ointresset finns bland de äldre styrelsemedlemmarna, framförallt män, verkar det som. Det hänger nog samman med det allmänna ointresset och inte specifikt golfen som företeelese. En fråga som inte diskuterades så mycket var transporterna till och från banorna och deras lokalisering. Klart det vore bra om man kunde cykla eller åka kollektivt till banan och förvara klubborna i skåp i klubbhuset. Dit är det nog ganska långt. Den som av vana åker kollektivt till jobbet kan nog tänka sig att även åka buss till golfbanan, men knappast den som annars alltid väljer bilen. Då är det bra att en tredjedel av alla nya bilar som säljs är miljöbilar och att koldioxidutsläppen från nya bilar minskat med 1/3 på 20 år. Fler nya bilar är faktiskt bättre för miljön än lika många gamla. Att svenska golfbanoor är förhållandevis duktiga på att inte förbruka vatten, övergödsla och använda bekämpningsmedel är nog bra. Men hur resonerar en golfturist som går ut på banan i södra Spanien där banorna bevattnas med vatten som hade gjort bättre nytta i dricksvattenbrunnar och på åkrar?

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

2 kommentarer:

Anonym sa...

Är nya bilar bättre för miljön än gamla? Är du inte riktig? DRIFTEN av nya bilar är bättre för miljön än DRIFTEN av gamla i övrigt är det självklart bättre för miljön att hålla liv i gamla bilar så länge som möjligt.

Ola Johansson sa...

Käre Anonym

Gllar inte ordvalet. Riktig tycker jag att vi borde vara både du och jag. Jag tror att de bästa bilarna för miljön är de som står stilla. I övrigt vidhåller jag att det är bäst för miljön att gamla bilar byts mot nya. Det visar vår undersökning.