onsdag 7 april 2010

Stilla veckan

..brukar man inte kalla påskveckan så? Jo, men det var innan man bestämde att Göteborgarna och därmed även Kungsbacka skulle ha påsklov efter påskhelgen, inte före.
Såg på TV-Aktuellt att Lärarförbunden motsätter sig 40 timmarsvecka med 5 veckors semesterrätt. Detta är en diksussion som pågått länge och som från Sveriges kommuner är efterlängtat. Nu har SKL:s förhandlingsdelegation bestämt sig för att driva frågan i avtalsförhandlingarna och istället erbjuda högre lön, mot att lärarna tecknar centrala avtal som ger dem samma rätt och skyldighet som övriga arbetstagare, exempelvis de förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger och fritisdsledare, rektorer, vaktmästare, lokalvårdare, m.fl. som de delar sin arbetsplats med.
Ska inte lärarna vara i skolan samtidigt som eleverna frågar reportern. Här har vi själva problemet! Saker och ting ändrar sig. Precis som påsklovet numera infaller efter påsk här och där är det inte självklart att elever alltid måste ha ett enda långt sommarlov - samtidigt. Det kan vara olika i olika delar av landet, i olika skolor och i olika av gymnasiernas program. Om lärarna envisas med att stå kvar vid det gamla kommer vi inte att lyckas reformera skolan och skapa moderna sätt att lära som utgår från vad som passar eleverna. Vill Folkpartiet modernisera utbildningsväsendet, eller önskar de en tillbakagång till den staligt styrda skolan? Vill de använda moderna IT-verktyg, eller anpassa skolan till den snabba utvecklingen inom EU. Ser de värdet av entreprenöriellt lärande, praktiska yrkeskunskaper och social kompetens. Vill de bara ha ramar, utan kramar?
Folkparitet har hoppat av förhandlingarna och ställer nu sig vid sidan av sitt arbetsgivaransvar när det gäller läraravtalen. Helt obegripligt! Många partier anklagas för att vara centralstyrda och i det här fallet tror jag det stämmer in på just Folkpartiet. Det verkar uppenbart att partiledaren är den som bestämt detta. I SKL har partierna i Alliansen, Kd, M och C enats om att lyfta frågan om Fp-kamraternas förhållningssätt i förhandligarna till partiledarnivå och det är här det verkar ha kört ihop sig - på högsta nivå. I min egen SKL-beredning, den som behandlar utbildningsfrågor, har den Folkpartistiske ledamoten inte närvarat mer än vid ett fåtal gånger under mandatperioden. Torkild Strandberg, från Landskrona uteblev exempelvis under hela behandlingen av skollagen som vi ägnat mycket tid åt. Obegripligt agerande från det parti som säger sig värna om skolan, eller ett direktiv från partiledningen, att ställa sig vid sidan av kommunernas samarbete för att påverka de statliga direktiven och pålagorna i ny lagstiftning.
Är det Liberalt? Under Jan Björklunds ledarskap förefaller det som Folkpartiet paradoxalt nog är det minst liberala partiet i Alliansen. Troligen är det ett medvetet val att gå mot mer centralstyrning och kontroll än enskilt ansvarstgande och medinflytande.

3 kommentarer:

Anna Rytorp sa...

De flesta yrken har ju inte samma förutsättningar. En lärare och en vaktmästare eller lokalvårdare jobbar med ganska olika saker. En lärare har betydligt mer för och efterarbete än vad en tex en lokalvårdare har.En lokalvårdare kan ju inte gärna ta med sig städningen hem.En lärare kan göra en del av sitt arbete någon annan stans än på skolan. Vad är det som säger att detta arbete blir bäst bara för att det utförs på min arbetsplats? Jag stannar ofta kvar och jobbar men åker också ofta hem för där vet jag att jag har en dator som är ledig och fungerar. I vårt personalrum har vi två datorer som inte alltid fungerar. Det är väl många som nuförtiden jobbar hemifrån utan att det tas upp till allmän diskussion, det anses inte heller som förlegat men vad det gäller läraryrket så gör det tydligen det. Jag tycker att Kungsbacka kommun ofta fattar beslut som ser bra ut på pappret men ute i verkligheten inte fungerar särskilt bra därför att det aldrig ges tillräckligt med resurser så att det går att genomföra som det är tänkt. Jag menar inte att det är dåliga saker men de blir sällan så bra som tanken är även om personalen vänder ut och in på sig själv för att klara av det.
Det låter på dig som om kommunen betalar ut lön till lärare under loven utan att de förtjänar den, men det är tid som vi har jobbat in under resten av året.

Eva Ström sa...

Instämmer helt och fullt med Anna Rytorps inlägg.
/Mvh Eva Ström

susanne skyllerström sa...

Tycker att Annas inlägg var mycket belysande.Ola ditt inlägg späder bara på fördomarna om att vi lärare väljer yrket enbart pga loven.Det är viktigt att alla ,även ni politiker ,är medvetna om vår 45 timmars vecka.
/Lena Rosander och Susanne Skyllerström