tisdag 20 april 2010

Ofinansierad S-budget - ett oväntat stöd för Alliansen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kungsbacka har presenterat sitt budgetförslag kan vi läsa om i dagens tidning. De har inte presenterat någon finansiering av sina förslag, utan räknar med att "skatteintäkterna framöver kommer att utvecklas positivt". Det är glädjande att läsa att de tror på en positiv utveckling och en sjunkande arbetslöshet med Alliansregeringen kvar vid makten. Det gör självklart vi också. Siffrorna över arbetslösheten har avstannat och kommer att börja sjunka under 2011, förutsatt att jobbpolitiken kan fortsätta och Vänsterpartierna stannar kvar i opposition.

Det är oansvarigt av dem att använda pengar som inte finns. Den budget vi lägger fram som beslutas idag innehåller satsningar på bland annat skolan fullt i nivå med vad S och V föreslår. Skillnaden är att vi baserar vårt förslag på de skatteintäktsprognoser som finns. Våra satsningar är fullt ut finasierade till skillnad från Vänsterpartiernas. Dessutom anser vi att det är skolorna själva som måste besluta vad deras pengar ska användas till. Om barngrupperna ska minskas är det upp till skolan att besluta. Vi tycker det är viktigast att de elever som behöver särskilt stöd ska få det genom hela skolgången och att alla kan nå målen, för att kunna komma in på gymnasiet.

Efter dagens kommunstyrelse kommer vi att presentera heleheten och alla de övriga satsningarna vid en särskild preskonferens i samband med den ordinarie presskonferensen efter Kommunstyrelsen.

Inga kommentarer: